• Ilustracja do artykułu plakat xs.jpg

  Konkurs fotograficzny „Krajobraz i architektura gminy Zabłudów”

  Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Zabłudów, którzy ukończyli 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz młodzież i dzieci, które ukończyły 7 rok życia za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu niepodległa 2.jpg

  Konkurs na zaprojektowanie oficjalnego znaku obchodów 100-lecia niepodległości organizowanych w Gminie Zabłudów

  Konkurs potrwa do 14 maja 2018r. Dla zwycięzcy konkursu przewidziano nagrodę finansową w wysokości 500 zł

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu zabytek.jpg

  Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w 2018 r.

  Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu zaprasza do udziału w konkursie na najlepiej zachowany zabytek wiejskiego budownictwa drewnianego w województwie podlaskim. Zgłoszenia można nadsyłać do 18 maja br. Wizytacja terenowa zgłoszonych obiektów potrwa do 15 lipca, a ocena budynków przez jury do końca sierpnia. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w listopadzie 2018 r.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 100_2655.JPG

  Rekrutacja do przedszkola

  1 marca rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych w Gminie Zabłudów.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu bony na szkolenia.jpg

  Bony na szkolenia

  Od 15 stycznia można będzie aplikować o dofinansowanie na szkolenia, studia podyplomowe i kursy zawodowe, w ramach projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy. Aplikować może każdy mieszkaniec powiatu białostockiego, a więc i gminy Zabłudów także, który ukończył 18 lub 25 lat (w zależności od rodzaju szkolenia lub kursu), zarówno osoby bezrobotne jak i aktywne zawodowo, a także uczące się i studiujące. Kwota dofinansowania udzielona jednemu uczestnikowi projektu, w trakcie trwania całego okresu realizacji projektu, nie może przekroczyć 9 lub 15 tys. zł., także w zależności od rodzaju szkolenia lub kursu. Dotacja przyznawana będzie w formie tzw. bonu na szkolenie. Bon na szkolenie pokrywa 88% kosztu udziału uczestnika w szkoleniu lub kursie. Jednocześnie Uczestnik zobowiązany jest do zapewnienia wkładu własnego w wysokości 12 % kwoty kursu. Rejestracja do udziału w projekcie odbywa się drogą internetową

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu zyczenia.jpg

  Świąteczne Życzenia

  Na zbliżające się Święta pragniemy złożyć życzenia przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. Kolejny zaś rok niech będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń. Burmistrz Adam Tomanek Przewodniczący Rady Maciej Rogucki

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu drogawojewodzka.jpg

  Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 685 na odcinku Zabłudów - Nowosady

  Wartość inwestycji - ok. 52 mln zł z czego wartość robót budowlanych to ok. 48 mln. Droga będzie rozbudowana na odcinku ok. 8,4 km do miejscowości Żywkowo

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu zus.jpg

  Zdniem 1 stycznia 2018 r. ZUS upraszcza sposób dokonywania płatności (e-Składka)

  Od wskazanego dnia będziesz przykazywał wszystkie składki na jeden, indywidualny numer rachunku składkowego. Jednym przelewem opłacisz składki na: • ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), • ubezpieczenie zdrowotne, • Fundusz Pracy, • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, • Fundusz Emerytur Pomostowych. W przelewie nie będziesz podawać jakie składki i za jaki okres opłacasz. ZUS każdą wpłatę podzieli proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Informację o numerze indywidualnego rachunku składkowego dostaniesz z ZUS listem poleconym do końca grudnia 2017 r.

  Czytaj więcej
Powrót na początek strony