Komunikat dotyczący wniosków do CEIDG w okresie pandemii COVID-19

Kierując się troską o bezpieczeństwo przedsiębiorców oraz pracowników gminy zaangażowanych w proces przyjmowania i weryfikacji wniosków do rejestru działalności gospodarczej:

alt=""
  1. Informujemy niniejszym o możliwości składania wniosków do CEIDG drogą elektroniczną (on-line) lub przesyłania wniosków pocztą, ale wówczas podpis powinien być poświadczony przez notariusza.
  2. Przypominamy, że wniosek, w szczególności w zakresie daty rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zakończenia może być złożony w DOWOLNYM TERMINIE. Taki wniosek można złożyć także po ustaniu pandemii lub innych przeszkód tj. choroba.
  3. Przypominamy o konieczności potwierdzania tożsamości składającego wniosek i uprawnienia do podejmowania działalności gospodarczej przez cudzoziemca (art. 8 ust. 3 i 8 ustawy o CEIDG i PIP).
  4. W przypadku złożenia już wniosku papierowego, w szczególności gdy został on złożony w biurze podawczym, wrzucony do urny itp. Przedsiębiorcy będą wzywani do uzupełnienia, poprawy wniosku jeśli zawiera błędy lub w celu weryfikacji tożsamości. Zalecamy złożenie przez przedsiębiorcę wniosku w innym, dowolnym terminie.
Poleć innym:
Powrót na początek strony