Komunikat o nieotwieraniu przedszkola samorządowego

Burmistrz Zabłudowa po przeprowadzeniu konsultacji z dyrektorami samorządowych placówek oświatowych, uwzględniając opinie przedstawicieli Rad Rodziców i Prezydium Rady Rodziców podjął decyzję o nieotwieraniu przedszkola samorządowego w Zabłudowie oraz oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Zabłudów do dnia 24 maja 2020 r.

Ilustracja do artykułu 268x196.png

Kwestię bezpieczeństwa mieszkańców, w szczególności tych najmłodszych traktujemy priorytetowo. Zależy nam na takiej organizacji pracy placówek, która nie będzie stanowiła zagrożenia dla zdrowia i życia naszych dzieci, ich opiekunów oraz ich rodzin.

Powrót na początek strony