Komunikat w sprawie nowych zasad funkcjonowania obiektów sportowych

Od 5 czerwca 2020 roku zostają otwarte niektóre obiekty sportowe, w tym boiska szkolne oraz inne miejsca uprawiania sportu w otwartej przestrzeni,

alt=""

Komunikat Burmistrza Zabłudowa

z dnia 4 czerwca 2020r.

 w sprawie nowych zasad funkcjonowania obiektów sportowych

Burmistrz Zabłudowa na podstawie ogłoszonego Rozporządzenia Rady Ministrów 7 z dnia 29 maja 2020r. w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r. poz. 964)  informuje że:

1) od 5 czerwca  2020 roku zostają otwarte niektóre obiekty sportowe, w tym boiska szkolne oraz inne miejsca uprawiania sportu w otwartej przestrzeni, przy zwiększonym limicie osób przebywających na danym obiekcie tj: w zajęciach lub wydarzeniach sportowych, których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczby osób, może uczestniczyć nie więcej niż 150 osób, bez udziału publiczności;

Rozporządzanie określa ramowe wytyczne sanitarne w zakresie sportu, zgodnie z którymi: podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator wydarzenia sportowego lub organizator zajęć sportowych (w przypadku zajęć poza obiektem sportowym oraz niezwiązanych z wydarzeniem sportowym):

 • weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym,  korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,
 • dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,
 • zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, lub korzystającym z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
 • dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających;
 • zapewnia 15 minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami.

2) od 30 maja 2020 roku istnieje możliwość korzystania z siłowni na świeżym powietrzu, placów zabaw a także małej infrastruktury leśnej.

3) Ponadto Burmistrz Zabłudowa przypomina, że od 30 maja 2020r. obywatele są zwolnieni z obowiązku zasłaniania ust i nosa na otwartej przestrzeni  ale przy zachowaniu bezpiecznej 2 metrowej odległości od innych jeżeli to możliwe.

 Możliwe więc jest spacerowanie, jazda na rowerze, chodzenie po ulicy czy parkingu bez maseczki- ale tylko wtedy gdy zachowamy odpowiedni dystans społeczny.

Uwaga! Jeśli nie jesteś w stanie na świeżym powietrzu utrzymać 2-metrowego dystansu od innych – na przykład na zatłoczonym chodniku – wówczas musisz zasłonić usta i nos. Chodzi o nasze wspólne bezpieczeństwo.

Pamiętajmy! Z obowiązku utrzymania 2-metrowego dystansu społecznego wyłączeni są rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), osoby wspólnie mieszkające, osoby niepełnosprawne, osoby, które zasłaniają usta i nos.

Burmistrz przypomina, że z powyższego zwolnienia  zostały wyłączone :

 • autobusy i tramwaje,
 • sklepy,
 • kina i teatry,
 • salony masażu i tatuażu,
 • kościoły, cmentarze
 • urzędy (jeśli idziesz załatwić jakąś sprawę do urzędu).

 

BURMISTRZ ZABŁUDOWA

ADAM TOMANEK

Poleć innym:
Powrót na początek strony