Komunikat w sprawie otwierania oddziałów przedszkolnych

Od dnia 25 maja 2020 r. przywrócone są również zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych oraz uczniowie klas VIII wszystkich szkół podstawowych, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji

Ilustracja do artykułu 268x196.png

Komunikat

Burmistrz Zabłudowa

z dnia 19 maja 2020 r.

w sprawie otwierania oddziałów przedszkolnych oraz przedszkola
na terenie Gminy Zabłudów oraz wznawiania wariantów uczestnictwa
w konsultacjach uczniów

 

         Burmistrz Zabłudowa wraz z dyrektorami placówek oświatowych w dniu 18 maja 2020 r. podczas spotkania została podjęta decyzje o uruchomieniu od dnia 25 maja 2020 r. przedszkola i oddziału przedszkolnego w Zabłudowie oraz oddziału przedszkolnego w Białostoczku. Oddział przedszkolny w Rafałówce
i Dobrzyniówce nadal jest zamknięty do odwołania z tytułu braku zainteresowania posłania dzieci do oddziału przedszkolnego.

         Od dnia 25 maja 2020 r. przywrócone są również zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych oraz uczniowie klas VIII wszystkich szkół podstawowych, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji.

         Proszę o zapoznanie się na stronach internetowych poszczególnych szkół
z wprowadzanymi zmianami oraz z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie szkół w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych w czasie COVID-19.

Burmistrz
/-/ Adam Tomanek

Powrót na początek strony