Wytyczne w sprawie funkcjonowania świetlic wiejskich w okresie epidemii COVID-19.

Mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia mieszkańców, a także zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem zostają wprowadzone zasady korzystania ze świetlic wiejskich, które obowiązują wszystkich uczestników zajęć kulturalno-oświatowych.
Zawiesza się funkcjonowanie, hali sportowej oraz wynajem świetlic na imprezy zamknięte (konsolacje, chrzciny, wesela itp.)”

Ilustarcja zwiera napis Ważny komunikat oraz wykrzykinik na tle żółtego trójkąta

Burmistrz Zabłudowa informuje, że od 20.07.2020 r. działalność kulturalno-oświatowa oraz społeczna (zajęcia dla dzieci i młodzieży, spotkania kół gospodyń wiejskich, próby zespołów) w świetlicach wiejskich będzie prowadzona z bezwzględnym zachowaniem i z obowiązkiem przestrzegania następujących zasad:

 1. Przy drzwiach wejściowych następuje dezynfekcja rąk lub mycie mydłem, a opiekę nad uczestnikami zajęć przejmuje opiekun świetlicy.
 2. Ze świetlic korzystać mogą wyłącznie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
 3. Uczestnik udaje się do przeznaczonej do zajęć/spotkania sali. Obowiązuje zakaz poruszania się po budynku z wyjątkiem korzystania z toalet.
 4. Zajęcia odbywają się w salach, w których możliwe jest zachowanie dystansu społecznego (1,5 m). Jeśli w trakcie zajęć dystans między uczestnikami będzie mniejszy niż 1,5 m, należy chronić usta
  i nos za pomocą maseczek.
 5. Po każdych zajęciach świetlicowych następuje wietrzenie sali i dezynfekcja przedmiotów, których używali uczestnicy.
 6. Zostaną usunięte z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować,
  pluszowe zabawki.
 7. Będzie prowadzony codzienny rejestr osób wchodzących na teren placówki i każdego dnia ustalana lista osób przebywających w tym samym czasie w świetlicy.
 8. W świetlicy mogą przebywać tylko osoby zdrowe – bez objawów chorobowych.
 9. Obowiązuje bezwzględny zakaz posyłania do świetlicy dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy pozostają w domu i stosują się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 10. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są pracownicy, uczestnicy, rodzice i dzieci. Jednocześnie informujemy, że uczestnicy oraz opiekunowie uczestników niepełnoletnich otrzymają formularze do wypełnienia, a harmonogramy z godzinami otwarcia świetlic zostaną wywieszone na zewnątrz tych lokali i na tablicach sołeckich.
 11. Korzystający ze świetlic wiejskich zobowiązani są do przestrzegania niniejszych zasad,
  a w szczególności zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministra Kultury
  i Dziedzictwa Narodowego.
 12. Korzystanie ze świetlic wiejskich wymaga wcześniejszej rezerwacji u sołtysa.  Sołtys zarządza świetlicą w ten sposób, aby w świetlicy nie odbywały się więcej niż jedne zajęcia  lub spotkanie
  w tym samym czasie

Źródło: Zarządzenie Burmistrza Zabłudowa nr 41/2020 z dnia 20 lipca 2020r. Zarządzenie opublikowano na stronie: http://um.zabludow.wrotapodlasia.pl/pl/aktualnosci/informacje_o_koronawirusie/zarzadzenie-burmistrza-w-sprawie-tymczasowych-procedur-w-zwiazku-z-zagrozeniem-epidemiologicznym.html

Poleć innym:
Powrót na początek strony