Konkurs fotograficzny „Krajobraz i architektura gminy Zabłudów”

Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Zabłudów, którzy ukończyli 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz młodzież i dzieci, które ukończyły 7 rok życia za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
Termin zgłaszania prac mija 31 lipca br.

Ilustracja do artykułu plakat xs.jpg
Powrót na początek strony