Płać podatki tu gdzie mieszkasz i wspieraj rozwój SWOJEJ GMINY.

Każdy z nas chce by okolica, w której mieszka, miała nowe drogi, oświetlenie. Marzymy o nowoczesnych szkołach i obiektach sportowych, o kolorowych placach zabaw dla dzieci, czy remontach świetlic. Wszystkim nam zależy na bezpieczeństwie, pięknym otoczeniu i rozwoju naszej gminy. Aby spełnić te oczekiwania potrzebne są fundusze, które w nasza gmina w dużym stopniu pozyskuje z podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT.

Ilustracja do artykułu pitgminazabłudów.jpg

Roczny podatek każdego z nas nie trafia w całości do Skarbu Państwa.  Część tej kwoty (38,16%) zostaje przekazana do gminy, w której rozliczono swój PIT.

Jeżelii nie jesteście Państwo zameldowani, ale zamieszkujecie na terenie Gminy Zabłudów, to wystarczy, że w zeznaniu PIT, jako adres zamieszkania wskażecie adres pod jakim zamieszkujecie na terenie naszej Gminy i złożycie swój PIT do II Urzędu Skarbowego w Białymstoku.

Wpływy z podatku PIT płaconego przez mieszkańców gminy w 2019r wyniosły 6 248 017 zł, co stanowi około 36% dochodów budżetu gminy Zabłudów. Dla porównania wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 1 629 111 zł i zasiliły budżet w niespełna 3%. Na strukturę budżetu Gminy Zabłudów mają także  wpływ inne, znaczące źródła dochodu. Do najistotniejszych należy zaliczyć: dotacje, subwencje i fundusze europejskie – ok. 23% oraz środki z budżetu Państwa przekazywane na wypłatę świadczeń rodzinnych i wychowawczych – ok. 22,5%.

Powrót na początek strony