Urzędnicy dostarczą listy

W Gminie Zabłudów trwa właśnie akcja dostarczania mieszkańcom informacji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Roznoszą je miejscy urzędnicy, a nie listonosze. Te same osoby dostarczą także bezpłatne maseczki dla seniorów.

Ilustracja do artykułu list.png

Jeśli do twoich drzwi zadzwoni urzędnik, nie bądź zdziwiony.  Zgodnie z przepisami ustawy ordynacja podatkowa- pisma, w tym decyzje, mogą być doręczane podatnikom przez operatora pocztowego lub pracowników organu podatkowego, czyli burmistrza Zabłudowa. Gminnymi listonoszami zostało w sumie 5 urzędników.  Pisma mogą doręczać od poniedziałku do soboty w godz. 10:00-20:00. W dni powszednie doręczanie odbywa się po godzinach pracy urzędnika lub w czasie jego urlopu.

Doręczyciele – pracownicy Urzędu - nie mają prawa pobierać od mieszkańców jakichkolwiek kwot pieniężnych, mają jedynie dostarczyć przesyłkę.

Osoby odbierające przesyłki proszone są o składanie czytelnych podpisów na potwierdzeniu odbioru. Urzędnik może też zostawić przesyłkę u naszego sąsiada jeśli ten zobowiązał się do przekazania jej adresatowi.

Akcja  będzie trwać do końca maja.

 

JJ

Powrót na początek strony