Modernizacja ewidencji gruntów i budynków

Dotyczy miejscowości: Koźliki, Krynickie, Laszki, Miniewicze, Nowosady, Rezpniki, Solniki, Żuki.

Ilustracja do artykułu Teodolit_3.jpg
Źródło: By pl:user:Radomil - plWiki, uploaded by pl:user:Radomil, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4648301

 

Starostwo Powiatowe w Białymstoku informuje, iż od dnia 2 kwietnia 2019r rozpoczęte zostały prace geodezyjne mające na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków  obrębów geodezyjnych:

 • Koźliki,
 • Krynickie,
 • Laszki,
 • Miniewicze,
 • Nowosady,
 • Rezpniki,
 • Solniki,
 • Żuki.

Wykonawcą prac jest konsorcjum firm:

 • Usługi geodezyjne CROMA Szymon Żegarski, ul. Wenecka 7,  Zaścianki, Białystok 15- 521,
 • CROMA s.c A. Żegarska, Sz. Żegarski ul. Wenecka 7,  Zaścianki, Białystok 15- 521

Zgodnie z art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne, osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mają prawo:

 1. wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami;
 2. dokonywania przecinek drzew i krzewów, niezbędnych do wykonania prac geodezyjnych;
 3. nieodpłatnego umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz urządzeń zabezpieczających te znaki;
 4. umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych budowli triangulacyjnych.

Właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością  są obowiązani umożliwić podmiotom wykonującym prace geodezyjne, wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych określonych.

Mając powyższe na uwadze Starostwo Powiatowe w Białymstoku  zwraca się z prośba o to, by właściciele lub inne osoby władające nieruchomościami umożliwiły wykonawcy wejście na posesję i dokonanie niezbędnych czynności związanych z  pomiarami.

 

 

Powrót na początek strony