Zabytki

 • Kościół parafialny pw. świętych Piotra i Pawła położony przy rynku klasycystyczny kościół wybudowany w latach 1805-1840. Ogrodzenie kościoła z pocz. XX w.;
 • Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny - klasycystyczna cerkiew została zbudowana w latach 1847-1855 na rzucie krzyża greckiego, z wieżą frontową przykrytą kopułą. Usytuowana jest po przeciwnej do kościoła stronie rynku;
 • Kaplica pw. św. Rocha - klasycystyczna kaplica wymurowana w 1850 r. Ogrodzenie cmentarza i brama z tego samego okresu;
 • Kaplica pw. św. Marii Magdaleny - usytuowana na cmentarzu katolicko-prawosławnym, pierwotnie greckokatolicka, obecnie rzymskokatolicka. Barokowa, wymurowana w 2. poł. XVIII w. Cmentarz ogrodzony, z bramą z 1848r.;
 • Białostoczek - park dworski z aleją dojazdową, 2 poł. XIX;
 • Bogdaniec - zespół dworski, 2 poł. XIX;
 • Folwarki Tylwickie - cerkiew prawosławna cm. p.w. Podwyższenia Krzyża Św., drewniana z 1819 r., cmentarz;
 • Krasne - park dworski, lata 1935-1937;Pawły - cerkiew prawosławna cmentarna p.w. św. Jana Teologa, drewniana z 1883r.,
 • Ryboły:
 • rozplanowanie wsi wraz z historyczną zabudową, XVI,
 • cerkiew prawosławna par. p.w. śś. Kosmy i Damiana, lata 1874-1879,
 • ogrodzenie z bramą,
 • cmentarz prawosławny,
 • cerkiew cmentarna p.w. św. Jerzego, drewniana z XVIII-XIX;

Zabłudów:

 • część miasta, XVI-XVIII,
 • cmentarz rzymsko-katolicki p.w. św. Rocha (nieczynny), początek XIX,
 • ogrodzenie z bramą,
 • park dworski, XIX w.

Ochronie konserwatorskiej podlega część miasta Zabłudowa w granicach: wzdłuż ul. 3-go Maja na tyłach parcel położonych w jej północnej pierzei do rzeczki Rudni, dalej biegiem rzeczki do linii drogi polnej, która dochodzi do szosy do Michałowa, obiega teren ruin dawnego zboru oraz parku podworskiego, skąd wzdłuż ul. Podrzecznej i ul. Sikorskiego do ul. Św. Rocha, dalej ul. Św. Rocha do cmentarza. Ochronie konserwatorskiej podlega również część wsi Ryboły Ochronie oraz teren cmentarza parafii prawosławnej.

 

Poniżej  - w formie pliku do pobrania zamieszono wykaz zabytków z obszaru gminy Zabłudów włącznie z zabytkami nie wpisanymi do Wojewódzkiego rejestru zabytków.

Załączniki

Poleć innym:
Powrót na początek strony