Ochotnicze Straże Pożarne

Misja

  1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z państwową strażą pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
  2. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
  3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
  4. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno - oświatowej i rozrywkowej,
  5. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu,
  6. Działania na rzecz ochrony środowiska.

 

Kudrycze

Prezes – Jarosław Lul

Pawły

Prezes – Anatol Siergiejuk

Zabłudów

Prezes – Jarosław Kazimierczuk

Ciełuszki

Prezes- Piotr Wasyluk

Folwarki Wielki

Prezes – Antoni Jakubowski

Krynickie

Prezes – Marcin Oblacewicz

Nowosady

Prezes – Andrzej Babul

Rafałówka

Prezes – Czesław Prus

Ryłoby

Prezes – Eugeniusz Aleksiejuk

Rzepniki

Prezes – Wacław Tarasiuk

Żuki

Prezes – Adam Węckowski

 

Poleć innym:
Powrót na początek strony