Aktualizacja harmonogramu odbioru odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów zamieszczono poniżej w formie plików do pobrania PDF

Koło podzielone na pięć frakcji odpadów: papier, szkło, plastik, biodegradowalne i zmieszane

Kiedy wywożone są śmieci? Jak sortować odpady?

W odpowiedzi na powyższe pytania pomoże aplikacja EcoHarmonogram.

Bezpłatną aplikację EcoHarmonogram można pobrać w sklepie Google Play.

Aplikacja ma wbudowane dwie gry edukacyjne, które od najmłodszych lat, oswajają dzieci  z problematyką sortowania odpadów  i dbałości o środowisko naturalne.

JJ

Powrót na początek strony