Konsultacje planistyczne

Sobota 12 maja godz. 11.30 Świetlica Gimnazjum w Zabłudowie. Oferujemy poczęstunek i losowanie atrakcyjnej nagrody wśród uczestników!

Ilustracja do artykułu Olszanka-2.jpg

W ramach konsultacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Olszanka i Sieśki zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, podczas którego omówiona zostanie problematyka planistyczna wymienionych obszarów.

Konsultacje dotyczyć będą w szczególności określenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenów w oparciu o ustalenia planu, które w jak największym stopniu zabezpieczą wymagania ładu przestrzennego. Będziemy oczekiwać również Państwa sugestii i pomysłów.

 

Sobota 12 maja godz. 11.30

Świetlica Gimnazjum im. Grzegorza Chodkiewicza w Zabłudowie, ul. Mickiewicza 22  

 

 Oferujemy poczęstunek i losowanie atrakcyjnej nagrody wśród uczestników!

Więcej o programie: http://um.zabludow.wrotapodlasia.pl/pl/konsultacje_1/konsultacje_dokumentw_planistycznych/

Powrót na początek strony