Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Prace polegające na demontażu, odbiorze, transporcie i unieszkodliwieniu pokrycia dachowego z budynków - będą dotowane do 100% realizacji zadania.
Termin składania wniosków upływa w dniu 30 kwietnia br.

Ilustracja do artykułu azbest 1.jpg

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłosił  Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Prace polegające na demontażu, odbiorze, transporcie i unieszkodliwieniu pokrycia dachowego z budynków -  będą dotowane do 100%  realizacji zadania.

Prosimy o składanie wniosków do Urzędu Miejskiego w Zabłudowie do dnia 30.04.2018 roku.

Do wniosku dołączamy:

  1. Tytuł prawny do nieruchomości ( np. akt notarialny, wypis z ksiąg wieczystych, wypis z rejestru gruntów itp.)
  2. Zgłoszenie prac polegających na wymianie pokrycia dachowego w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

Wzór wniosku do pobrania w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie w Referacie Gospodarki Komunalnej pokój nr 14.

Więcej informacji pokój nr 14 lub pod numerem tel. 85 718 81 00 wew. 37, 85 718 86 69

Powrót na początek strony