Nowe taryfy opłat za wodę i ścieki

Ilustracja do artykułu Akt30-Zdjęcie.jpg
  1. Ustala się opłatę za 1m3 wody pobranej z wodociągu komunalnego – 2,63 zł brutto (słownie dwa złote 63/100) oraz opłatę abonamentową miesięczną za dostawę wody – 2,16 zł. brutto (słownie dwa złote 16/100).

  2. Ustala się opłatę za odprowadzenie 1 m3 ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych – 5,31 zł. brutto (słownie : pięć złotych 31/100 ) oraz opłatę abonamentową miesięczną za odprowadzenie ścieków 3,24 zł. brutto ( słownie trzy złote 24/100 ).

 

Powrót na początek strony