Lista stron

 • Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamóienia na świadczenie usług w zakrsie publicznego transportu zbiorowego

  o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

  Czytaj więcej
 • Komunikaty o zagrożeniu upraw roślin

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu drzewa.jpg

  PUSZCZA KNYSZYŃSKA W FOCUS TV

  Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych ma zaszczyt zaprosić na emisję kolejnego odcinka serialu "Misja Natura" pt. Puszcza Knyszyńska. Odcinek wyemitowany zostanie w najbliższą niedzielę (15.05) o godzinie 7.00 na kanale FOKUS TV.

  Czytaj więcej
 • BURMISTRZ INFORMUJE

  Po raz pierwszy na stronie gminy pojawia się kącik z informacjami poświęconymi najważniejszym wydarzeniom i informacjom na temat tego „co, jak i dlaczego” dzieje się w naszej Gminie i urzędzie. Pragniemy sprawić byście byli Państwo rzetelnie, i „z pierwszej ręki” powiadamiani o najważniejszych tematach dotyczących nas wszystkich jako mieszkańcach ziemi zabłudowskiej, by niedomówienia i wątpliwości oraz pogłoski na różne tematy zastąpić konkretami. Deklarujemy comiesięczne, raz ciekawsze i rokujące więcej nadziei, innym razem mniej satysfakcjonujące a nawet bolesne, ale prawdziwe i zobiektywizowane doniesienia o naszych działaniach na rzecz rozwoju gminy. Kwietniowy artykuł niech będzie okazją do wypunktowania tego czym zajmował się nasz samorząd w ostatnich miesiącach. I tak:

  Czytaj więcej
 • INFORMACJA DLA ROLNIKÓW I ICH DOMOWNIKÓW PROWADZĄCYCH POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

  Przekroczenie kwoty 3 204 zł należnego za 2015 rok podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w roku 2015, niezachowanie terminu złożenia zaświadczenia lub oświadczenia w KRUS w ustawowym terminie, będzie skutkowało ustaniem ubezpieczenia od dnia 1 czerwca 2016 r

  Czytaj więcej
 • SPOTKANIE Z BURMISTRZEM

  Burmistrz – Adam Tomanek serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Zabłudów na spotkanie informacyjne, na którym omówione zostaną zamierzenia i inwestycje realizowane w 2016 roku.

  Czytaj więcej
 • TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW UBEZPIECZONYCH W KRUS

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie: wad postawy i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego. Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielne i zdolne do samoobsługi. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu LUDZIK500.jpg

  RUSZYŁ PROGRAM 500+

  Jeśli złożymy wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 roku, wówczas świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 roku. Gmina będzie miała do trzech miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego.

  Czytaj więcej
 • Spotkania informacyjne dot. konkursu na utworzenie żłobka lub klubu dziecięcego oraz zatrudnienie dziennego opiekuna

  Środki finansowe na utworzenie i prowadzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków lub klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna będzie można uzyskać w drodze konkursu, który zostanie ogłoszony przez WUP w Białymstoku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są m.in. gminy. Podmioty starające się o możliwość uzyskania dofinansowania będą mogły występować w partnerstwie.

  Czytaj więcej
 • Dyżur specjalisty ds. funduszy europejskich

  Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Białymstoku 7 kwietnia 2016 r. zaprasza na dyżur specjalisty ds. funduszy europejskich, który odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie przy ul. Rynek 8 w godz. 9.00-13.00.

  Czytaj więcej
Powrót na początek strony