Wyniki badania wody w wodociagu Krynickie

Podwyższona zawartość żelaza i podwyższona mętność występująca na poziomie wskazanym w badaniu wpływa na pogorszenie właściwości organoleptycznych wody (pogarsza wygląd i smak). Nie stwarza jednak zagrożenia dla zdrowia konsumentów i może być wykorzystywana do celów spożywczych.

Ilustracja do artykułu woda ikonka.jpg

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w badaniu jakości wody z dnia 19 września 2018r z wodociągu Krynickie, zaopatrującego w wodę miejscowości:  Krynickie, Nowosady, Żuki, Kowalowce, Koźliki, Solniki, stwierdzono podwyższona ilość żelaza – w ilości 650 ± 104 µg/l oraz mętność – 2,1 ± 0,6 NTU.

Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Powrót na początek strony