Opłata za odbiór odpadów

Podane niżej stawki opłat z tyt. gospodarowania odpadami obowiązują od dnia 1 kwietnia 2020r.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

  • Opłata dla  nieruchomości, na których zamieszkuje od 1 do 3 osób

= 25 zł/m-c  x  liczba mieszkańców (zamieszkujących na nieruchomości)

Dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym zastosowanie ma zniżka  w wysokości 1,00 zł od jednego mieszkańca.

  • Opłata dla  nieruchomości, na których zamieszkuje 4 i więcej osób wynosi 94 zł/m-c

W przypadku  tej grupy gospodarstw domowych  zniżka za kompostowanie bioodpadów wynosi 4 zł/m-c

  • Opłata za odpady niesegregowane

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny to wysokość opłat wzrasta trzykrotnie.

Opłata dla nieruchomości użyteczności publicznej stanowiących własność gminy Zabłudów.

W przypadku nieruchomości użyteczności publicznej stanowiących własność gminy Zabłudów na której powstają odpady komunalne,  wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności wynosi:

  1. o pojemności 120 l - w wysokości 5,90 zł,
  2. o pojemności 240 l - w wysokości 11,80 zł,
  3. o pojemności 1100 l - w wysokości 54,00zł,
  4. o pojemności 5 m3 - w wysokości 245,00 zł,
  5. o pojemności 7 m3 - w wysokości 343,00 zł;

 

Źródło:  Uchwała nr XVI/125/2020 z dnia 16 marca 2020r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Deklaracja w sprawie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

O sposobie segregacji i terminach mozna przeczytac w artykule  w artykule Zagospodarowanie odpadów komunalnych

 

Imieniny

czw, 16 września 2021, imieniny: Edyty, Korneliusza, Cypriana
Powrót na początek strony