Opłata za odbiór odpadów

Podane niżej stawki opłat z tyt. gospodarowania odpadami obowiązują od dnia 1 lutego 2019r.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

1. Opłata dla gospodarstw domowych niesegregujących odpadów

= 35 zł/m-c  x  liczba mieszkańców (zamieszkujących na nieruchomości)

 

2. Opłata dla gospodarstw domowych segregujących odpady

= 15 zł/m-c  x  liczba mieszkańców (zamieszkujących na nieruchomości)

 

3. Opłata dla gospodarstwa domowego 5 osobowego i większego:

 • w przypadku, gdy odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób nieselektywny - 120 zł/m-c;
 • w przypadku, gdy odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny - 70 zł/m-c.


Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Wwysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny stawka opłaty za jednorazowy wywóz za pojemnik o określonej pojemności wynosi:

 1. o pojemności 120 l – w wysokości 33 zł,
 2. o pojemności 240 l – w wysokości 61 zł,
 3. o pojemności 1100 l – w wysokości 220 zł,
 4. o pojemności 5 m3 – w wysokości 800 zł,
 5. o pojemności 7 m3 – w wysokości 1100 zł;

Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka opłaty za jednorazowy wywóz za pojemnik o określonej pojemności wynosi:

 1. o pojemności 120 l – w wysokości 22 zł,
 2. o pojemności 240 l – w wysokości 41 zł,
 3. o pojemności 1100 l – w wysokości 140 zł,
 4. pojemności 5 m3 – w wysokości 496 zł,
 5. o pojemności 7 m3 – w wysokości 693 zł.

Nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości przeznaczone na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.

 

 Rryczałtowa stawka opłaty za rok, płatna z dołu w  wysokości:

 1. Od jednego domku letniskowego:

 • 243 zł, jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 • 405 zł, jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny,       

2. Od innych nieruchomości przeznaczonych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe:

 1. w przypadku, gdy odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny stawka ryczałtu za rok wynosi:

  - za pojemnik 120 l - 250 zł

  - za pojemnik 240 l - 495 zł

  - za pojemnik 1100l - 1188 zł

  - za pojemnik Kp 5 ( 5 m3) - 5940 zł

  - za pojemnik Kp 7 ( 7 m3) - 8300 zł

   

 2. W przypadku, gdy odpady zbierane i odbierane są w sposób nieselektywny:

  - za pojemnik 120 l - 390 zł,

  - za pojemnik 240 l - 730 zł,

  - za pojemnik 1100l - 2230 zł,

  - za pojemnik Kp 5 ( 5 m3) - 9900 zł,

  - za pojemnik  Kp 7 ( 7 m3) - 11800 zł.

Źródło: Uchwała nr IV/23/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Deklaracja w sprawie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Więcej informacji w artykule: Zagospodarowanie odpadów komunalnych

 

Poleć innym:
Powrót na początek strony