Podatek od środków transportu

Stawki podatku od środków transportu obowiązujące na terenie Gminy Zabłudów :

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

  1. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie -     550,00zł
  2. powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie -           970,00 zł
  3. powyżej 9 ton do poniżej 12 ton -             170,00 zł

2)   od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach)

Stawki podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)  z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

                                                                  Dwie osie

12

13

1.160

1.180

13

14

1.190

1.310

14

15

1.230

1.410

15

 

1.310

1.510

trzy osie

12

17

 1.460

1.510

17

19

 1.610

1.710

19

21

1.760

1.810

21

23

1.860

1.940

23

25

1.980

2.060

25

 

2.110

2.160

Cztery osie i więcej

12

25

1.860

1.960

25

27

2.060

2.110

27

29

2.260

2.310

29

31

2.320

2.560

31

 

2 360

2.560

3)   od ciągników siodłowych lub balastowych  których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:   

  1. od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie -        920,00zł
  2. powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie -   1 050,00 zł
  3. powyżej 9 ton do poniżej 12 ton -     1 220,00 zł

 4)   od ciągników siodłowych lub balastowych, o których mowa w art. 8, pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: Ciągnik siodłowy + naczepa,  ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)        

Stawka podatku (w złotych)

 nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)  z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

dwie osie

12

18

1.160

1.210

18

25

1.260

1.410

25

31

1.460

1.610

31

 

1.760

2.030

trzy osie i więcej

             12

40

1.780

1.920

40

 

2.360

2.660

 5)   Od przyczep lub naczep, o których mowa w art. 8, pkt. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego -540,00 zł,                                                               

6)    Od przyczep lub naczep, o których w art. 8 pkt. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: Naczepa, przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka  podatku (w złotych)

 nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)  z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

jedna oś

 12

18

540

660

 18

 25

710

760

 25

 

860

960

dwie osie

12

28

990

1.060

 28

 33

1.110

1.160

 33

 38

1.210

1.360

 38

 

1.410

1.780

trzy osie i więcej

 12

 38

1.110

1.260

 38

 

1.510

1.660

Od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:  

  • mniejszej niż 22 miejsca -                      1 430,00 zł
  • równej lub wyższej niż 22 miejsca -        1 830,00 zł

 

Źródło: Uchwała Rady Miejskiej w Zabłudowie XX/168/2016 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych;

 

Deklaracja na podatek od środków transportowych
Poleć innym:
Powrót na początek strony