Taryfy za wodę i ścieki

UWAGA!
Od dnia 31 maja 2018 roku nastąpiła zmiana numeru konta dotyczącego opłat za wodę i ścieki.
Dla każdej umowy zostanie wygenerowany numer konta indywidualnego. Informacja o indywidualnych numerach kont zostanie umieszczona na kolejnej fakturze w treści której podany będzie indywidualny numer konta.

 

Taryfa za 1m3 (brutto)

Wysokość stałej opłaty abonamentowej

Woda

/pobrana z wodociągu komunalnego/

2,63 zł

2,16 zł/m-c

Ścieki

/odprowadzone do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych/

5,31 zł

3,24 zł/m-c

 Źródło:Decyzja w sprawie zatwierdzenia wysokości taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Terminy odczytu wodomierzy:

  • Od 15 lutego  do  28 lutego,
  • Od 15 maja do 31 maja;
  • Od 15 sierpnia do 31 sierpnia
  • Od 15 listopada do 30 listopada;

Wskazania wodomierza należy podać dzwoniąc do Urzędu Miejskiego w Zabłudowie  pod numer telefonu: 85 7188 669


Zgłaszanie awarii wodociągów

W razie awarii proszę dzzwonić pod numer telefonu: 504 766 079


Komunikaty w sprawie przydatności wody do spożycia

zamieszczone są na stronie: http://um.zabludow.wrotapodlasia.pl/pl/komunikaty/komunikat-o-badaniu-jakosci-wody-w-wodociagu-juchnowiec-koscielny.html 

Poleć innym:
Powrót na początek strony