Taryfy za wodę i ścieki

 

Taryfa za 1m3
(brutto)

Wysokość stałej opłaty abonamentowej

Woda

/pobrana z wodociągu komunalnego/

2,63 zł

2,16 zł/m-c

Ścieki

/odprowadzone do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych/

5,31 zł

3,24 zł/m-c

 

Terminy odczytu wodomierzy:

  • Od 15 lutego  do  28 lutego,
  • Od 15 maja do 31 maja;
  • Od 15 sierpnia do 31 sierpnia
  • Od 15 listopada do 30 listopada;

Wskazania wodomierza należy podać dzwoniąc do Urzędu Miejskiego w Zabłudowie  pod numer telefonu: 85 7188 669

Źródło:Uchwała nr XXVI/236/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców z Gminy Zabłudów;

Powrót na początek strony