Zajęcie pasa drogowego

Zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu prowadzenia robót 1

Wysokość stawki za zajęcie 1 m2

  • Przy zajęciu jezdni do 20 % szerokości

2,00 zł;

  • Przy zajęciu jezdni powyżej 20 % szerokości

3,00 zł

  • Przy całkowitym zajęciu jezdni  

5,00 zł.

(1 ) Stawki stosuje się do zajęcia wszystkich elementów pasa drogowego.

 


Zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej

Wysokość stawki za 1 m2  powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia

1)      Poza jezdnią:

  • sieć wodociągowa, kanalizacyjna, cieplna  

0,10 zł,

  • sieć gazowa, sieć energetyczna, sieć telekomunikacyjna

10,00 zł;

2)      W jezdni

- wszystkie urządzenia infrastruktury technicznej

15,00 zł;

3)      Na drogowych obiektach inżynierskich - wszystkie urządzenia infrastruktury technicznej  

100,00 zł.

 


Stawka opłaty  za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego w celu umieszczenia:

Stawka opłaty za każdy dzień zajęcia1

  • obiektów budowlanych (np. kioski, sklepy) nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

1 zł

  •  reklamy

1,50 zł

  • w celach innych niż wymienione

1,50 zł

1 Za zajęcie pasa drogowego w okresie krótszym niż 24 godziny jest traktowane jako zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

 


Źródło: Uchwała nr V/32/2015 Rady Miejskiej w Zabłudowie  z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Zabłudowa.

Imieniny

pt, 17 września 2021, imieniny: Franciszka, Roberta, Justyna
Powrót na początek strony