Miasto i sołectwa

NAZWA SOŁECTWA

IMIĘ I NAZWISKO SOŁTYSA

Aleksicze

Kleszczewski Janusz

Białostoczek

Sadowska Beata

Bobrowa

Kozłowski Jarosław

Ciełuszki

Charytoniuk – Michiej Grażyna

Dawidowicze

Siemieniuk Maria

Dobrzyniówka: - Teodorowo

Iwanowicz Agnieszka

Halickie:

Czajkowski Jacek

Gnieciuki

Parafianowicz Janina

Folwarki Małe: - Krasne

Anna Kropiwnicka

Folwarki Wielkie

Abramowicz Katarzyna

Folwarki Tylwickie

Kuźma Jan

Kaniuki

rezygnacja

Kamionka

Dobiecki Paweł

Kowalowce

Kusznier Barbara

Kucharówka

Krupińska Grażyna

Kudrycze

Jastrzębski Dariusz

Kołpaki

Jakubowska Wiesława

Kuriany

Swatowski Janusz

Krynickie

Zakrzewski Mirosław

Koźliki

Kamieńska Ala

Laszki

Korolczuk Emilia

Łubniki

Nowicki Dariusz

Małynka

Opolska Dorota

Miniewicze

Abramowicz Bogusław

Nowosady

Radziszewski Marcin

Ostrówki

Szestawicki Wiesław

Olszanka

Świętorzecki Tomasz

Ochremowicze

Eugenia Seweryn

Pawły

rezygnacja

Pasynki

Lech Narewski

Protasy

Kuźmicz Zdzisław

Płoskie

Rokicki Paweł

Rafałówka

Lulewicz Piotr

Ryboły:

- SK Ryboły

Fiedoruk Tamara

Rzepniki

Sawicka Agnieszka

Solniki

Leończuk Leon

Skrybicze:

- Bogdaniec

Stypułkowski Jerzy

Sieśki

Lipska Nina

Tatarowce:- Rudnica

Timińska Alina

Zajezierce: - Kościukówka, - Łukiany, - Słomianka

Minko Zbigniew

Zacisze

Nieciecki Krzysztof

Zagruszany

Karczewska Eugenia

Zwierki

rezygnacja

Kolonia Zabłudów

Przymierski Romuald

Żuki

Józwowicz Sławomir

Żywkowo

Presnarowicz Jarosław

Miasto Zabłudów

Kochańska Emilia

 

Powrót na początek strony