Kultura

Gmina Zabłudów położona jest w północno – wschodniej części Polski na Wysoczyźnie Białostockiej, w otoczeniu lasów na skraju Puszczy Knyszyńskiej oraz malowniczych łąk i pól Doliny Narwi.

Siedzibą gminy jest miasto Zabłudów chlubiące się ponad 500 letnią tradycją.

Pierwsze wzmianki o mieście pochodzą z XIII wieku. Zostało założone przez Grzegorza Chodkiewicza, natomiast prawa miejskie otrzymało 21.08.1553 r. z rąk króla Zygmunta Augusta. Właścicielami Zabłudowa był wspomniany ród Chodkiewiczów, a następnie Radziwiłłowie.

Miasto to przez wieki leżało na styku różnych krajów i kultur. Było miejscem współistnienia wielu religii: prawosławia, katolicyzmu, kalwinizmu i judaizmu. Słynęło z tolerancji. Do chlubnych kart historii należy również pierwsza w Wielkim Księstwie Litewskim drukarnia. Prowadzili ją od 1568 roku sprowadzeni przez ród Chodkiewiczów z Moskwy drukarze Iwan Fiedorow i Piotr Mścisławiec. W Zabłudowie wydano pierwszy egzemplarz „Ewangelii nauczającej” i „Psałterza Dawida”. Później drukarnię przeniesiono do Supraśla.


Dawniej, dzięki znakomitym rodom magnackim i szlacheckim, Zabłudów mógł się poszczycić cennymi zabytkami architektonicznymi, jednak po wojnie zostało ich niewiele.
Nie przetrwała działań II wojny światowej słynna synagoga zabłudowska – jedna z dwu największych w Europie, zbudowana z modrzewiowego drewna bez użycia nawet jednego gwoździa. Została ona spalona w 1941 roku przez okupanta niemieckiego.

Zabłudów może poszczycić się historycznym układem przestrzennym miasta, zaprojektowanym w XVI wieku. Zabłudowski rynek i przylegająca do niego prostokątna sieć ulic w niezmienionym stanie przetrwały do dziś.
Świadectwem znakomitej historii miasta są budowle sakralne. Klasycystyczny kościół św. Apostołów Piotra i Pawła zbudowano w 1840 roku na wzór katedry wileńskiej. Po przeciwległej stronie rynku wznosi się – wybudowana w 1854 roku na planie krzyża greckiego - klasycystyczna cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny, zaś na obrzeżach miasta, na terenie dwóch starych cmentarzy, można podziwiać XIX-wieczne kaplice cmentarne p.w. św. Rocha i św. Marii Magdaleny.

Powrót na początek strony