Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim w 2019 r

Nagrody:

Pierwsza nagroda – 6 000 zł., trzy drugie nagrody po 3.000 zł., pięć trzecich nagród po 1.500 zł. oraz dziesięć wyróżnień po 500 zł.

Na wniosek jury wysokość nagród może ulec zmianie.

W przypadku przyznania nagrody dla samorządu lub instytucji prowadzonych przez samorząd należy ją przeznaczyć  w całości na ochronę dóbr kultury.

Terminy: przyjmowanie zgłoszeń do 17 maja 2019 roku, wizytacja terenowa zgłoszonych obiektów do 12 lipca 2019 r., ocena zgłoszonych budynków przez jury do 30 sierpnia 2019 r., ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w listopadzie 2019 r.

Powrót na początek strony