Rządowy Program KLUB

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu KLUB – edycja 2019. Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło na ten cel kwotę 40 000 000,00 zł

Ilustracja do artykułu klub.png

Program skierowany jest do klubów sportowych, których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych. Dofinansowanie może uzyskać każdy klub działający co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

Dofinansowanie można uzyskać na:

- wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,

- zakup sprzętu sportowego i/lub organizację obozów sportowych.

Kwota dofinansowania wynosi:

- 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych,

- 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.

 

Dodatkowe informacje oraz szczegółowe warunki konkursu dostępne są na stronie: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2430,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2019-r-Programu-KLUB-w-ramach-rozwijania-sportu-p.html

 

Wnioski można składać do 15 marca 2019 r. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi nie później niż do 15 maja 2019 r.

Powrót na początek strony