Lista stron

 • Ilustracja do artykułu 268x196.png

  Sesja Rady Miejskiej w Zabłudowie - 28 czerwca 2018r

  W programie sesji znalazły się projekty uchwał dotyczące m.in.: udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytuły wykonania budżetu za 2017 rok, pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność na terenie gminy Zabłudów, wysokości ekwiwalentu wypłacanego strażakom - ochotnikom za udział w akcjach i szkoleniach.
  Sesja odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018r o godz. 9.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 268x196.png

  Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

  W programie m.in. podjęcie uchwał w sprawie współpracy transgranicznej mającej na celu pozyskanie środków na zakup samochodu strażackiego i budowę domu kultury w Zabłudowie oraz przekazanie skarg na uchwały Rady w sprawie uchwalenia planów miejscowych dla miejscowości: Kuriany, Protasy, Zwierki i Łubniki.
  Sesja odbędzie się w dniu 12 czerwca 2018r o go0dz. 8.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu komitet.jpg

  Zostań członkiem Komitetu Rewitalizacji - decyduj o swojej miejscowości

  Zachęcamy do współpracy mieszkańców, poprzez dołączenie do Komitetu Rewitalizacji. Komitet taki reprezentuje interesy mieszkańców, wyraża opinie w związku z prowadzonymi działaniami rewitalizacyjnymi. Członkowie komitetu wspólnie mogą dyskutować na temat planowanych rozwiązań i sposobu realizacji projektów. Są oni niezbędnym łącznikiem między organami gminy, a mieszkańcami i gwarantem sukcesu prowadzonych działań.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 35 sesja.jpg

  Obrady XXXV sesji Rady Miejskiej w Zabłudowie

  Rada podjęła uchwały dotyczące:
  1. planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Bobrowa;
  2. planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obszarze wsi Protasy, Łubniki i Zwierki;
  3. planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie wsi Kuriany - Etap I;
  4. wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości;
  5. ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
  6. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Zabłudów.
  Nie uzyskała większości głosów, w skutek czego nie została podjęta uchwała dotycząca podziału Gminy Zabłudów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Obwody głosowania i ich granice ustali Komisarz wyborczy.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 268x196.png

  XXXV sesja Rady Miejskiej w Zabłudowie

  Posiedzenie odbędzie sie w dniu 25 kwietnia 2018r (środa) o godzinie 9.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 34 sesja.jpg

  XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Zabłudowie

  W dniu 12 marca 2018 r miała miejsce sesja Rady Miejskiej w Zabłudowie. Na sesji radni uchwalili nowe okręgi wyborcze.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 268x196.png

  Zawiadomienie o XXXIV sesji Rady Miejskiej w Zabłudowie

  Posiedzenie odbędzie się w dniu 27 marca 2018r, o godzinie 9.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 33sesja.jpg

  Obrady XXXIII, nadzwyczajnej sesji Rady

  Posiedzenie odbyło się w dniu 12 marca 2018r

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu obraz 32 sesja.jpg

  XXXII Sesja Rady Miejskiej w Zabłudowie

  Sesja odbyła sie na dwóch posiedzeniach: w dniu 28 lutego 2018r i 1 marca 2018r

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 268x196.png

  Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

  Posiedzenie odbędzie się w dniu 28 lutego 2018r, o godzinie 12.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie

  Czytaj więcej
Powrót na początek strony