Lista stron

 • Ilustracja do artykułu oczyszczalnia.jpg

  Dofinansowanie do montażu przydomowych oczyszczalni ścieków

  Wnioskodawca na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków może uzyskać dotację w wysokości do 50% poniesionych i udokumentowanych kosztów brutto, ale nie więcej niż 5.000zł.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 268x196.png

  Oferta Stowarzyszenia Bardzo Aktywna Wieś BArWA

  na realizację zadania publicznego pt. „Organizacja czasu wolnego dla mieszkańców Gminy Zabłudów”. Można zgłaszać uwagi dotyczące oferty w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 268x196.png

  Konsultacje w sprawie zmiany Statutu Gminy Zabłudów

  Burmistrz Zabłudowa ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie projektu uchwały dotyczącego zmiany uchwały nr V/39/03 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zabłudów. Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 30 lipca 2018r do 20 sierpnia 2018r,

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 268x196.png

  Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

  Sesja odbędzie się w dniu 30 lipca (poniedziałek) o godz. 9.00. Rada, oprócz zmian w budżecie rozpatrzy projekty uchwał dotyczące ulg dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność na terenie naszej Gminy. Ponadto pod obrady został wprowadzony projekt uchwały regulujący zasady udzielania wsparcia mieszkańcom w zakresie instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 268x196.png

  Konsultacje ws. statutów sołectw i miasta Zabłudów

  Konsultacje trwają od 9 lipca 2018r do 30 lipca 2018r i prowadzone są w formie przyjmowania pisemnych opinii i uwag dotyczących treści projektów uchwał w sprawie statutów sołectw i miasta Zabłudów.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 268x196.png

  XXXVII sesja Rady Miejskiej - 28 czerwca 2018r

  Obradująca w dniu 28 czerwca 2018 roku Rada Miejska w Zabłudowie udzieliła absolutorium Burmistrzowi Zabłudowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Zabłudów za 2017 rok.
  Jak wynika z sprawozdania, zaplanowane na 2017 rok dochody w wysokości 37.126.213 zł. wykonano w kwocie 36.786.685 zł, co stanowiło 99 % planu. Wydatki zostały wykonane w wysokości 35.099.175, co stanowi 95,6 % zaplanowanych rozchodów.
  Ponadto na sesji zostały podjęte uchwały dotyczące:
  - zmian w budżecie Gminy Zabłudów,
  - ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków OSP działających na terenie Gminy Zabłudów,
  - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Kucharówka w gminie Zabłudów,
  - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie rzeki Białej oraz drogi krajowej nr 19, we wsi Kuriany w gminie Zabłudów,
  - konsultacji z mieszkańcami dotyczących zmian w statucie Gminy Zabłudów oraz uchwalenia nowych statutów sołectw,
  - ustalenia wynagrodzenia burmistrza Zabłudowa

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu żałoba.jpg

  Kondolencje z powodu śmierci Pani Zofii Mierzwińskiej - byłej Radnej Rady Miejskiej w Zabłudowie

  Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Zofii Mierzwińskiej - Wspaniałego Człowieka, byłej radnej przez wiele lat związanej z Gminą Zabłudów.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 268x196.png

  Sesja Rady Miejskiej w Zabłudowie - 28 czerwca 2018r

  W programie sesji znalazły się projekty uchwał dotyczące m.in.: udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytuły wykonania budżetu za 2017 rok, pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność na terenie gminy Zabłudów, wysokości ekwiwalentu wypłacanego strażakom - ochotnikom za udział w akcjach i szkoleniach.
  Sesja odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018r o godz. 9.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 268x196.png

  Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

  W programie m.in. podjęcie uchwał w sprawie współpracy transgranicznej mającej na celu pozyskanie środków na zakup samochodu strażackiego i budowę domu kultury w Zabłudowie oraz przekazanie skarg na uchwały Rady w sprawie uchwalenia planów miejscowych dla miejscowości: Kuriany, Protasy, Zwierki i Łubniki.
  Sesja odbędzie się w dniu 12 czerwca 2018r o go0dz. 8.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu komitet.jpg

  Zostań członkiem Komitetu Rewitalizacji - decyduj o swojej miejscowości

  Zachęcamy do współpracy mieszkańców, poprzez dołączenie do Komitetu Rewitalizacji. Komitet taki reprezentuje interesy mieszkańców, wyraża opinie w związku z prowadzonymi działaniami rewitalizacyjnymi. Członkowie komitetu wspólnie mogą dyskutować na temat planowanych rozwiązań i sposobu realizacji projektów. Są oni niezbędnym łącznikiem między organami gminy, a mieszkańcami i gwarantem sukcesu prowadzonych działań.

  Czytaj więcej
Powrót na początek strony