Lista stron

 • Ilustracja do artykułu 268x196.png

  Sesja Rady Miejskiej w Zabłudowie

  Ostatnia sesja Rady VII kadencji samorządu odbędzie się w dniu 16 października. Radni wprowadzą zmiany do statutu Gminy Zabłudów, który będzie obowiązywał od nowej kadencji. Podejmą także 45 uchwał w sprawie statutów dla sołectw. Istotnym punktem sesji będzie uchwała w sprawie uchwalenia planu miejscowego dla części miejscowości Gnieciuki. Ponadto Rada rozpatrzy zaproponowane przez Burmistrza zmiany do projektu budżetu Gminy Zabłudów na 2018 rok.
  JJ

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu do komisji wyborczej.jpg

  Składy obwodowych komisji wyborczych w Gminie Zabłudów

  Komisarz Wyborczy w Białymstoku powołał obwodowe komisje wyborcze: ds. przeprowadzenia głosowania i ds. ustalenia wyników głosowania.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 40 sesja.jpg

  Dotacja dla niepublicznych przedszkoli

  Sesja Rady Miejskiej w Zabłudowie została zwołana na wniosek burmistrza w celu podjęcia jednej, acz istotnej uchwały, która pozwoli na dotowanie ze środków gminy niepublicznych szkół, przedszkoli i żłobków.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 268x196.png

  Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Zabłudowie

  Posiedzenie odbędzie się w dniu 20 września 2018r o godzinie 14.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 39 sesja obraz.jpg

  Nagranie z obrad sesji Rady Miejskiej w Zabłudowie

  Radni podjęli m.in. uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego złoża piasku Ryboły oraz planu miejscowego części obrębu geodezyjnego Borowiki i Zwierki z przeznaczeniem na cmentarz klasztorny.
  Podjęte zostały także uchwały dotyczące usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Zabłudów. Brzmienie tych uchwał dostosowano do nowych regulacji zawartych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
  Rada zatwierdziła zaproponowane przez burmistrza zmiany w budżecie na 2018 rok mające na celu zwiększenie deficytu gminy. Kredyt zostanie zaciągnięty w celu realizacji inwestycji dofinansowanych ze środków UE, które to środki Gmina uzyska dopiero w 2019 roku.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu komisja wyborcza.jpg

  Zmiany w obwodach głosowania

  Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach samorządowych

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 268x196.png

  Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Zabłudowie

  Rada ustali m.in. zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Zabłudów.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 268x196.png

  Obrady sesji Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 30 lipca 2018r

  Rada podjęła uchwały dotyczące ulg dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność na terenie naszej Gminy. Określone zostały także zasady udzielania wsparcia mieszkańcom w zakresie instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 268x196.png

  Konsultacje w sprawie zmiany Statutu Gminy Zabłudów

  Burmistrz Zabłudowa ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie projektu uchwały dotyczącego zmiany uchwały nr V/39/03 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zabłudów. Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 30 lipca 2018r do 20 sierpnia 2018r,

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 268x196.png

  Konsultacje ws. statutów sołectw i miasta Zabłudów

  Konsultacje trwają od 9 lipca 2018r do 30 lipca 2018r i prowadzone są w formie przyjmowania pisemnych opinii i uwag dotyczących treści projektów uchwał w sprawie statutów sołectw i miasta Zabłudów.

  Czytaj więcej
Powrót na początek strony