Częściowy odbiór robót w przedszkolu.

W dniu 5 lutego 2019 r. dokonano częściowego odbioru robót związanych z przebudową i rozbudową Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zabłudowie wykonywanych w ramach „Projektu zintegrowanego: Przedszkole dobre na start”.

Ilustracja do artykułu 11.jpg

 

Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie inwestycji całkowita wartość projektu wynosi 2 686 883,16 zł z czego 1 452 634,07 zł stanowi kwotę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wykonawcą robót budowlanych jest przedsiębiorstwo SATO Sp. z o.o. Zaplanowane do wykonania roboty budowlane zakończą się w terminie do 30.08.2019 r.

Powrót na początek strony