Zakup sprzętu jednostkom OSP w Gminie Zabłudów

Informacja o dofinansowaniu zadania na zakup sprzętu ratowniczego ze środków otrzymanych tytułem dotacji z budżetu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej W Białymstoku

Ilustracja do artykułu 0x0.jpg

Burmistrz Zabłudowa, informuje że w ramach umowy dotacyjnej Nr 1809/19/B-LZ/PZ-114/D z dnia 23 października 2019r Gmina Zabłudów otrzymała dofinansowanie z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej W Białymstoku na zadanie pn. „Doposażenie jednostek ochotniczej straży pożarnej z Gminy Zabłudów w sprzęt specjalistyczny i urządzenia techniczne” na podstawie której zakupiono następujący sprzęt:

Wartość zakupionego sprzętu- 64 069,70zł

Pozyskana dotacja z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku-29 500,00 złotych

Środki z Gminy Zabłudów- 34 569,70zł

Powrót na początek strony