Lista jednostek poradnictwa specjalistycznego

 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy  - pomoc społeczna (socjalna, finansowa, rzeczowa)

Dominikańska 2, 16 – 070 Choroszcz

(85) 713-22 -23  mgops@choroszcz.pl

Poniedziałek  7.30 – 18.00

Wtorek – piątek  7.30 – 15.30

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i bytowej z terenu gminy Choroszcz


Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Choroszcz - pomoc z zakresu problematyki przemocy w rodzinie

Dominikańska 2,  16 – 070 Choroszcz

(85) 713- 22- 23  mgops@choroszcz.pl

Poniedziałek  7.30 – 18.00

Wtorek – piątek  7.30 – 15.30

Osoby doświadczające przemocy i osoby stosujące przemoc z terenu gminy Choroszcz


Mobilny Punkt Wsparcia - pomoc psychologiczna i pedagogiczna dziecku i rodzinie

ul. Sienkiewicza 42 16 – 070 Choroszcz

(85) 713- 22 -23 mgops@choroszcz.pl

Sobota 8.00 – 13.00

rodziny mające problemy opiekuńczo – wychowawcze  z terenu gminy Choroszcz


Punkt Konsultacyjny Uzależnień Pomoc w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień

Sienkiewicza 42 16 – 070 Choroszcz

(85) 713- 22- 23

Poniedziałek 14.00 – 18.00

Wtorek 14.30 – 18.30

Osoby/rodziny mające problemy dot. Uzależnień  z terenu gminy Choroszcz


.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Uzależnień  w Choroszczy - pomoc z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień

Dominikańska 2,  16 – 070 Choroszcz

(85) 713- 22- 23   mgops@choroszcz.pl

Poniedziałek 7.30 – 18.00

Wtorek – piątek 7.30 – 15.30

Osoby/rodziny mające problemy dot. uzależnień z terenu gminy Choroszcz


.Punkt Konsultacyjny Czarna Białostocka Porady specjalistyczne terapii uzależnień

Torowa 9 16-020 Czarna Białostocka

Wtorek 10.00-15.00

Czwartek 13.00-18.00

Mieszkańcy z terenu gminy Czarna Białostocka  osobiście


Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej  - Poradnictwo prawne z zakresu prawa administracyjnego i cywilnego

ul. Torowa 14a 16-020 Czarna Białostocka

(85) 713-13-40, 713-13-45

 

Czwartek 10.30-12.00

Mieszkańcy z terenu gminy Czarna Białostocka telefonicznie


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku - Pomoc psychologiczna

ul.Fabryczna 8 lok.2 16-040 Gródek

(85) 718 -01 -27  gops@grodek.pl

www.gopsgrodek.naszops.p l  

Co drugi piątek  13.00-16.00

osoby uzależnione, współuzależnione, ofiary przemocy domowej i ich sprawcy z terenu gminy Gródek


Gminny Punkt Konsultacyjno – Informacyjny  w Juchnowcu Kościelnym  - Pomoc w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkotykowych

 1. Alberta 2

16-001 Księżyno

 

Poniedziałek  15.00-18.00

Środa 15-18.00 (2x w miesiącu)

Czwartek 15.00-18.00

Osoby/rodziny z problemem alkoholowym oraz doznające przemocy domowej z terenu gminy Juchnowiec Kościelny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach - Poradnictwo:psychologiczne,z zakresu pomocy społecznej,rozwiązywania problemów alkoholowych,przemocy w rodzinnie

 

 1. Główna 50,

18 – 100 Łapy

(85) 715-25-50, (85) 715-27-18, www.mopslapy.pl

Poniedziałek -  piątek 7.30-15.30

Mieszkańcy z terenu gminy Łapy  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach - Poradnictwo z zakresu praw pacjenta

 1. J. Korczaka 23

18-100 Łapy

(85) 814 24 38 sekretariat@szpitallapy.pl

Wtorek 10.00-13.00

Mieszkańcy z terenu Powiatu Białostockiego niebędący pacjentami SP ZOZ w Łapach

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie  - Poradnictwo psychologiczne, z zakresu pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

 1. Białostocka 11

16-050 Michałowo

(85) 713-17-82        713-17-80        713-17-72   gopsmich@michalowo.eu

Poniedziałek -  piątek  7.15-15.15

Mieszkańcy z terenu gminy Michałowo

Szkoła Podstawowa w Michałowie - Poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne

 

 1. Sienkiewicza 21

16-050 Michałowo

(85) 718-95-15  sekretariat@spmich.pl

Poniedziałek -  piątek 7.15-15.15

Mieszkańcy z terenu gminy Michałowo

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin - Poradnictwo w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych

 1. Białostocka 30a

16-050 Michałowo

Środa 17.00-20.00

Piątek 13.00-20.00

 

Mieszkańcy z terenu gminy Michałowo

Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień  Supraśl - Poradnictwo w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych

 1. Piłsudskiego 3

16-030 Supraśl

 1. Szosa Baranowicka 94

Sobolewo

Tel. 600 -075 -018

-

Czwartek  15.30-18.30

Ostatnia niedziela miesiąca  16.00-20.00

 

Wtorek  16.00-20.00

Mieszkańcy z terenu gminy Supraśl telefonicznie

Punkt Konsultacyjny Turośń Kościelna - Poradnictwo w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych, rozmowy motywujące do podjęcia leczenie odwykowego

 

 1. Białostocka 5

18-106 Turośń Kościelna

Tel. (85) 715-80-18 www.gops.turosn.pl

Ostatni piątek miesiąca 15.00-17.00

Osoby uzależnione i współuzależnione od alkoholu i narkotyków z terenu gminy Turośń Kościelna

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tykocinie - Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej, w sprawie przeciwdziałania przemocy oraz w ramach interwencji kryzysowej

 1. Stary Rynek 4

16-080 Tykocin

Tel. (85) 718-75-08, mgops@mgops-tykocin.pl

Poniedziałek -  piątek  7.30-15.30

Mieszkańcy z terenu gminy Tykocin

Punkt Konsultacyjny Tykocin =- Poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pomocy psychologicznej oraz w ramach interwencji kryzysowej

 1. Złota 2

16-080 Tykocin

Tel. 510-447-366

-

Czwartek  16.00-17.30

Mieszkańcy z terenu gminy Tykocin

Punkt konsultacyjny „Próg Nadziei”- Wasilków -  Poradnictwo prawne i telefoniczne w zakresie pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym

 

 1. Polna 1/4c

Tel. 513-357-349-

Ustalane telefonicznie

Osoby z problemami uzależnienia alkoholowego i współuzależnione z terenu gminy Wasilków

Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Białymstoku

Poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne, z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów

 1. Słonimska 15/1

15-028 Białystok

(85) 732-17-72, 732-27-32, 732-27-33, 732-24-46 pcpr@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

Poniedziałek – piątek 7.30-15.30

Psycholog

Wtorek, środa 10.00-18.00

Czwartek 7.30-15.30

 

Specjaliści pracy z rodziną i pracownik socjalny

Poniedziałek, czwartek, piątek

7.30-15.30

Wtorek, środa

7.30-18.00

 

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie, stosujące przemoc, znajdujące się w sytuacji kryzysowej, mające trudności lub wykazujące potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych z terenu Powiatu Białostockiego

Powiatowy Urząd Pracy

Poradnictwo z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej

 1. Pogodna 63/1

15-365 Białystok

Filia w Łapach

 1. Bohaterów Westerplatte 8

18-100 Łapy

 

Tel. (85) 747 38 00         (85)  715 79 1      715 79 10

bibi@praca.gov.pl    www.bialystok.praca.gov.pl      www.pup.bialystok.sisco.info    bibila@praca.gov.pl

 

Poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

Dział świadczeń  7.30 - 16.00

 

Dział Instrumentów Rynku Pracy  7.30 - 16.30

 

Dział Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych  w każdy pierwszy wtorek miesiąca  7.30 - 17.00

Mieszkańcy z terenu gmin: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady

Mieszkańcy z terenu gmin: Łapy, Suraż, Turośń Kościelna, Poświętne

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 

Poradnictwo z zakresu ustaw konsumenckich oraz kodeksu cywilnego, występowanie do przedsiębiorców z interwencją pisemną na rzecz konsumentów, prowadzenie mediacji pomiędzy konsumentami, a przedsiębiorcami mające na celu  rozstrzygnięcie sporu, szkolenia z zakresu ochrony konsumentów

 1. Borsucza 2

pokój 210

15-569 Białystok

Tel. (85) 740 39 95       prk@st.bialystok.wrotapodlasia.pl 

Poniedziałek  8.00-16.00

Wtorek – piątek 7.30-15.30

 

Mieszkańcy z terenu Powiatu Białostockiego

Powrót na początek strony