Termin składania wniosków

Informacja dotycząca składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w gospodarstwach rolnych w 2018 r.

Ilustracja do artykułu BANER SUSZA.jpg

Burmistrz Zabłudowa informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku suszy w 2018 r.

Wnioski dostępne są w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie, w pokoju Nr 215 oraz na stronie internetowej urzędu gminy.

Termin składania wniosków upływa  6 lipca 2018r

(z możliwością przedłużenia, o czym rolnicy zostaną
poinformowani w sposób zwyczajowo przyjęty)

 

W celu ustalenia średniego procenta  obniżenia rocznej produkcji w gospodarstwie zgłaszający będzie musiał podać we wniosku uprawy, w których wystąpiły szkody oraz wszystkie pozostałe inne uprawy – w oparciu o powierzchnię upraw wykazaną przez rolnika we wniosku  o dopłaty obszarowe na rok 2018.

Ponadto rolnicy prowadzący produkcję zwierzęcą zobowiązani są do podania podczas szacowania przez komisję - rocznej wielkości produkcji towarowej poszczególnych grup zwierząt gospodarskich oraz mleka, (jako średnia roczna produkcja ustalona na podstawie 3 ostatnich lat).

W związku z brakiem możliwości poprawy podpisanych protokołów prosimy o rzetelne wypełnienie oświadczeń zgodnie z wnioskiem o przyznanie płatności za rok 2018 składanym do ARIMR.

 

Poleć innym:
Powrót na początek strony