Strona tworzona głównie na podstawie informacji Burmistrza przedstawianych podczas obrad sesji Rady Miejskiej w Zabłudowie.

Informacje Burmistrza Zabłudowa

 • Informacja z dnia 28 czerwca 2018r

  Czytaj więcej
 • Informacja z dnia 25 kwietnia 2018r

  Czytaj więcej
 • Informacja z dnia 27 marca 2018r

  Czytaj więcej
 • Informacja z dnia 14 lutego 2018r

  Czytaj więcej
 • Informacja z dnia 27 grudnia 2017r

  Czytaj więcej
 • Informacja z dnia 9 czerwca 2016 roku

  W dniu 29.04.2016 r. w siedzibie Biura Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia w sprawie realizacji projektu pod nazwą „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” pomiędzy partnerami projektu, tj. Miastem Białystok, Gminami: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Wasilków, Zabłudów oraz Powiatem Białostockim. Porozumienie zawarte zostało na okres przygotowania i realizacji Projektu oraz na okres zapewnienia jego trwałości tj. 5 lat. W projekcie zaplanowano działania kształtujące zrównoważoną mobilność miejską, w tym w szczególności: zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby transportu miejskiego, budowę dróg rowerowych, budowę i przebudowę dróg lokalnych, które pozwolą na utworzenie nowych połączeń komunikacji miejskiej i poprawią stan infrastruktury transportu miejskiego w BOF. Dla Gminy Zabłudów oznacza to realizację inwestycji drogowej w miejscowości Kuriany o szacowanym koszcie około 5 mln zł.

  Czytaj więcej
 • Informacja z dnia 9 maja 2016r

  Po raz pierwszy na stronie gminy pojawia się kącik z informacjami poświęconymi najważniejszym wydarzeniom i informacjom na temat tego „co, jak i dlaczego” dzieje się w naszej Gminie i urzędzie. Pragniemy sprawić byście byli Państwo rzetelnie, i „z pierwszej ręki” powiadamiani o najważniejszych tematach dotyczących nas wszystkich jako mieszkańcach ziemi zabłudowskiej, by niedomówienia i wątpliwości oraz pogłoski na różne tematy zastąpić konkretami. Deklarujemy raz ciekawsze i rokujące więcej nadziei, innym razem mniej satysfakcjonujące a nawet bolesne, ale prawdziwe i zobiektywizowane doniesienia o naszych działaniach na rzecz rozwoju gminy. Kwietniowy artykuł niech będzie okazją do wypunktowania tego czym zajmował się nasz samorząd w ostatnich miesiącach. I tak:

  Czytaj więcej
Powrót na początek strony