Rada Miejska w Zabłudowie

 

Skład Rady Miejskiej w Zabłudowie VIII Kadencji Samorządu


Aleksiejczuk – Szotko Marta - radna

członek komisji:

 • Infrastruktury, Rozwoju i Ochrony Środowiska,
 • Kultury i Spraw Społecznych
 • Skarg, Wniosków i Petycji
 • Rewizyjnej

Borowski Jan - radny

członek komisji:

 • Budżetu, Spraw Lokalnych i Praworządności,
 • Infrastruktury,Rozwoju i Ochrony Środowiska, 
 • Skarg, Wniosków i Petycji

Charytoniuk – Michiej Grażyna - radna/ I wiceprzewodnicząca Rady

członek komisji:

 • Budżetu, Spraw Lokalnych i Praworządności, 
 • Infrastruktury,Rozwoju i Ochrony Środowiska, 
 • Kultury i Spraw Społecznych

Dobiecki Paweł - radny

członek komisji:

 • Budżetu, Spraw Lokalnych i Praworządności, 
 • Infrastruktury,Rozwoju i Ochrony Środowiska, 

Drewnowski Dariusz Jacek - radny

członek komisji

 • Budżetu, Spraw Lokalnych i Praworządności, 
 • Skarg, Wniosków i Petycji

Giermaniuk Włodzimierz  - radny

członek komisji: 

 • Budżetu, Spraw Lokalnych i Praworządności, 
 • Infrastruktury,Rozwoju i Ochrony Środowiska, 
 • Kultury i Spraw Społecznych

Iwanowicz Agnieszka- radna

członek komisji

 • Budżetu, Spraw Lokalnych i Praworządności, 
 • Infrastruktury,Rozwoju i Ochrony Środowiska, 
 • Kultury i Spraw Społecznych

Kalinowski Marcin - radny/ II wiceprzewodniczący Rady

członek komisji

 • Budżetu, Spraw Lokalnych i Praworządności, 
 • Infrastruktury,Rozwoju i Ochrony Środowiska, 
 • Kultury i Spraw Społecznych

Kuna Antonina - radna/ przewodnicząca Rady

członek komisji:

 • Budżetu, Spraw Lokalnych i Praworządności, 
 • Kultury i Spraw Społecznych

Kuźmicz Zdzisław -  radny

członek komisji: 

 • Budżetu, Spraw Lokalnych i Praworządności, 
 • Infrastruktury,Rozwoju i Ochrony Środowiska, 
 • Skarg, Wniosków i Petycji
 • Rewizyjnej

Kużel Justyna - radna

członek komisji

 • Budżetu, Spraw Lokalnych i Praworządności, 
 • Infrastruktury,Rozwoju i Ochrony Środowiska, 
 • Kultury i Spraw Społecznych
 • Skarg, Wniosków i Petycji
 • Rewizyjnej

Lewkowicz Janusz - radny

członek komisji

 • Infrastruktury,Rozwoju i Ochrony Środowiska, 
 • Kultury i Spraw Społecznych

Michalczuk Andrzej - radny

członek komisji:

 • Infrastruktury,Rozwoju i Ochrony Środowiska, 
 • Kultury i Spraw Społecznych
 • Skarg, Wniosków i Petycji

Murawska Edyta Bogusława -   radna

członek komisji:  

 • Kultury i Spraw Społecznych
 • Skarg, Wniosków i Petycji
 • Rewizyjnej

Nikołajuk Mariusz -  radny

członek komisji:

 • Budżetu, Spraw Lokalnych i Praworządności, 
 • Infrastruktury,Rozwoju i Ochrony Środowiska, 
Poleć innym:
Powrót na początek strony