Wewnętrzne numery telefonów i adresy e mail

W celu kontaktu telefonicznego z pracownikami Urzędu należy dzwonić pod numer: 857188100 ,857188122 lub 857188189, po czym tonowo wybrać numer wewnętrzny

Imię i nazwisko

Stanowisko

e mail

numer wewnętrzny

Adam Tomanek

Burmistrz

burmistrz@zabludow.pl

w. 22

Wiesław Dąbrowski

z-ca Burmistrza ,kierownik referatu RGiGG

zastepca@zabludow.pl

w.25

REFEAT ROLNICTWA I GOSPODARKI GRUNTAMI

Agnieszka Twardowska

warunki zabudowy

planowanie@zabludow.pl

 

w.40

Jerzy Grabowski

warunki zabudowy

w.40

Bogusława Supruniuk

gospodarka nieruchomościami, sprzedaż, dzierżawa

geodezja@zabludow.pl

 

w.39

Bogusława Chren

podziały, nadawanie numerów porządkowych

w.39

Adam Andrejczuk

wycinka drzew, rolnictwo

geodezja@zabludow.pl

w.39

Elżbieta Kiertowicz

warunki zabudowy

planowanie@zabludow.pl

 

w.27

Elżbieta Zajączkowska

warunki zabudowy, decyzje środowiskowe

w.27

Agnieszka Romanowska

Łukasz Wasilewski

inwestycje

a.romanowska@zabludow.pl

l.wasilewski@zabludow.pl

w.27

w 35

Małgorzata Piętka

fundusze unijne

m.pietka@zabludow.pl

w.35

REFERAT ORGANIZACYJNY

Monika Hankowska

kierownik referatu organizacyjnego, oświata, Sekretarz Gminy

sekretarz@zabludow.pl

w.34

Monika Sawicka

kadry, archiwum, pełnomocnik wyborczy

kadry@zabludow.pl

w.43

Dorota Ignaciuk

sekretariat

um@zabludow.pl

w.21

Joanna Jakoniuk

obsłga biura rady, str. internetowa, BIP, fundusz sołecki

biuro@zabludow.pl

w.24

Anna Halicka

Archiwum, Promocja

a.halicka@zabludow.pl

w.43

REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW

Jolanta Iwaniuk

skarbnik gminy, kierownik referatu planowania i finsnów

skarbnik@zabludow.pl

w.36

Elżbieta Zieniewicz

wymiar podatkowy

podatki@zabludow.pl

 

 

 

w.32

Monika Sielwończuk

wymiar podatkowy

w.32

Justyna Józwowicz

księgowość podatkowa

w.30

Katarzyna Paradowicz

księgowość podatkowa

w.30

Grażyna Pilecka

księgowość budżetowa

ksiegowosc@zabludow.pl

 

 

w.23

Anita Jurska

księgowość budżetowa

w.23

Magdalena Kotowska

księgowość budżetowa

w.23

Mariola Cywoniuk

Grażyna Wiszniewska

Joanna Iwaniuk

Kierownik Referatu Centrum Usług wspólnmych

księgowość szkolna (Centrum Usług Wspólnych)

 

w.38

 

w.38

Joanna Sandomierska

księgowośc budżetowa

ksiegowosc@zabludow.pl

w.23

Małgorzata Zieniewicz

księggowanie wpłat i egzekucja należności - woda…

m.zieniewicz@zabludow.pl

w.41

Bożena Lulewicz

vat, sprzedaż- woda, ścieki, dzierżawy

b.lulewicz@zabludow.pl

w.41

URZĄD STANU CYWILNEGO I REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

Justyna Ostaszewska

Kierownik USC i Spraw Obywatelskich

usc@zabludow.pl

w.31

Alina Wasiluk,

Magdalena Kalinowska

ewidencja ludności, działalność gospodarcza, koncesje na sprzedaz alkoholu

ewidencja@zabludow.pl

 

w.28

Małgorzata Nosorowska

Ewidencja ludności - dowody osobiste

w.28, 31

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Lech Krzyminski

Kierownik

l.krzyminski@zabludow.pl

w.37

Katarzyna Prus

 

dowożenie, administrowanie budynkami, energia , drogownictwo

k.prus@zabludow.pl

w.37

 

Agnieszka Ciborowska 

gospodarka odpadami

gospodarka@zabludow.pl

a.ciborowska@zabludow.pl

w.37

Barbara Jakubowska

gospodarka odpadami

gospodarka@zabludow.pl

w.29

Samodzielne stanowisko ds. zamówien publicznych

Ilona Zadykowicz

zamówienia publiczne

i.zadykowicz@zabludow.pl

w 35

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Piotr Torbicz

Kierownik MOPS, przewodniczący GKRPA

 

 

 

 

 

 

biuro@mops-zabludow.pl

 

w.45

Beata Katarzyna Baniel

Główny księgowy MOPS

 w. 30

Anna Zajkowska

Program 500+

w 26

 

 

dodatek energetyczny, mieszkaniowy, usłgi opiekuńcze

stypemdia szkolne karta Dużęj Rodziny i fundusz alimentacyjny

 

w.26

Iwona Kuklińska

zasiłek opiekuńczy i pielengnacyjny, świdczenia rodzinne

w.26

Barbara Ostaszewska

pracownik socjalny, sekretarz GKRPA,

w.26

Danuta Matysewicz

pracownik socjalny

w33

Ewa Żukowska

pracownik socjalny, członek GKRPA

w.33

Jadwiga Leończuk

pracownik socjalny, członek GKRPA

w.33

MOAK

85 718 84 43

 

 

 

Poleć innym:
Powrót na początek strony