Zmiana terminu wywozu odpadów

Dotyczy miejscowości: Bobrowa, Borowiki, Kamionka, Kościukówka, Łukiany, Płoskie, Rafałówka, Rudnica, Słomianka, Tatarowce, Teodorowo, Zacisze, Zajezierce

Zabłudów,dn.10.08.2017 r.

 

Ogłoszenie:

 

Informuję, iż odbiór odpadów zmieszanych, popiołu i biodegradowalnych zaplanowany na dzień niu 15.08.2017 r. (święto) został przełożony na 12.08.2017r. (sobota).

Z up. Burmistrza
inż., Lech Ryszard Krzymiński
kierownik referatu gospodarki komunalnej