Komunikat o działaniach podjętych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS CoV-2

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV – 2 i wywołanej nim choroby zakaźnej, funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie zostaje dostosowane do aktualnej sytuacji i objęte procedurami.

Ilustracja do artykułu images.jpg

KOMUNIKAT NR 2/2020

Burmistrza Zabłudowa

z dnia 17 marca 2020r

o podjętych działaniach w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS CoV-2

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV – 2 i wywołanej nim choroby zakaźnej, funkcjonowanie Urzędu  Miejskiego w Zabłudowie  zostaje dostosowane do aktualnej sytuacji  i objęte specjalnymi n/w procedurami:

  1. Zmienia się godziny pracy Urzędu Miejskiego w Zabłudowie w środy. Aktualnie Urząd pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.
  2. Tworzy się biuro podawcze przeznaczone do przekazywania i odbierania dokumentów przez klientów Urzędu, które będzie zlokalizowane w przedsionku wejścia do Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8. Biuro będzie czynne w dniach i godzinach pracy Urzędu. Poza wejściem do biura podawczego wszystkie pozostałe wejścia do Urzędu pozostają zamknięte.
  3. Wszelkie druki i wzory wniosków będą udostępnione w biurze podawczym. Mieszkańcy mogą załatwiać sprawy telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem Cyfrowego Urzędu, platformy e PUAP. Wzory druków oraz wykaz numerów telefonów kontaktowych i adresów email do pracowników Urzędu znajduje się w serwisie internetowym zabludow.pl  i um.zabludow.wrotapodlasia.pl w zakładce „Urząd i Burmistrz”.
  4. Niezbędne opłaty, w tym podatki, opłaty za gospodarowanie odpadami, faktury za pobór wody i odprowadzanie ścieków należy uiszczać na indywidualne konta bankowe wskazane w decyzjach, fakturach i informacjach o wysokości opłat.
  5. Odwołane zostają wszystkie wydarzenia i spotkania z mieszkańcami oraz podmiotami zewnętrznymi organizowane przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.
  6. Śluby cywilne udzielane będą jedynie w obecności pary młodej i świadków.
  7. Zawiesza się pełnione w soboty dyżury pracowników Urzędu Stanu Cywilnego. Akty zgonu wydawane będą od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu.
  8. Zawiesza się działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego.
  9. Zawiesza się realizację pracy socjalnej w środowiskach przez pracowników socjalnych oraz asystenta rodziny.
  10. Zawiesza się funkcjonowanie się targowiska w Zabłudowie, hali sportowej, świetlic wiejskich, boisk i obiektów rekreacyjno – sportowych, publicznych placów zabaw oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Zabłudowie.

O wszelkich zmianach będą Państwo informowani na bieżąco za pośrednictwem wskazanych wyżej stron internetowych w zakładce „Informacje o korona wirusie”

Zaleca się bezwzględne przestrzeganie zasad higieny, kwarantanny oraz wytycznych służb sanitarnych.

Prosimy o zrozumienie i współpracę. Ścisłe przestrzeganie zasad ograniczenia kontaktu i nasza odpowiedzialność będą pomocne w szybszym i skutecznym zwalczaniu epidemii.

Burmistrz

/-/ Adam Tomanek

Załączniki

Powrót na początek strony