W grudniu 2020r rozpoczął działalność Środowiskowy Dom Samopomocy w Krynickich

W dalszym ciągu prowadzony jest nabór osób zainteresowanych ofertą Ośrodka, którego celem a jest organizowanie oparcia społecznego osobom niepełnosprawnym intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi. Dom jest lokalną placówką dziennego pobytu o zasięgu gminnym, przeznaczoną dla 30 dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie, z 8 miejscami pobytu całodobowego.

Ilustracja do artykułu sds krynickie11.jpg

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w II połowie grudnia 2020 r. rozpoczyna działalność Środowiskowy Dom Samopomocy w Krynickich. Działalność będzie prowadzona w budynku znajdującego się we wsi Krynickie nr 72/2, 16-060 Zabłudów.

Dom będzie funkcjonował jako jednostka budżetowa Gminy Zabłudów wypełniając zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Działalność Domu będzie prowadzona w godzinach 8.00 – 16.00, co najmniej 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie.

Terenem działania Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynickich będzie obszar Gminy Zabłudów.

Celem działania ŚDS będzie organizowanie oparcia społecznego osobom niepełnosprawnym intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi.

Dom będzie lokalną placówką dziennego pobytu o zasięgu gminnym, przeznaczoną dla 30 dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie, z 8 miejscami pobytu całodobowego.

Dom, ze względu na kategorię osób, które do niego będą uczęszczać kwalifikuje się jako Dom Typu A B C i D obejmując wsparciem cztery grupy osób:

 • przewlekle psychicznie chorych – Dom typu A ,
 • osób niepełnosprawnych intelektualnie – Dom typu B,
 • osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych – Dom typu C,
 • osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi – Dom typu D.

Zadania domu będą realizować pracownicy ŚDS, służąc wsparciem osobom dorosłym z zaburzeniami psychicznymi, które tego wsparcia będą potrzebować w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych oraz zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Dom będzie świadczył usługi ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Nowo utworzony Dom będzie dysponował wyspecjalizowaną kadrą oraz doskonałą bazą pomieszczeń i pracowni tj.:

 • sala ogólna,
 • pracownia kulinarna,
 • jadalnia/klub/sala aktywizacji,
 • pracownia gospodarstwa domowego,
 • pracownia komputerowa,
 • pokój psychologa /pokój indywidualnego poradnictwa/pokój wyciszenia oraz Sala Doświadczania Świata,
 • pracownia do terapii ruchowej,
 • pracownia plastyczno-rękodzielnicza.

Dom zapewni swoim uczestnikom możliwość udziału w różnych formach aktywności. Prowadzone będą zajęcia min.: plastyczne, sportowe, teatralne, komputerowe, stolarskie, krawieckie, kulinarne, muzykoterapia, rehabilitacja ruchowa, biblioterapia, spotkania religijne oraz treningi samoobsługi i zaradności życiowej.

Dom umożliwi uczestnikom skierowanym na pobyt dzienny spożywanie gorącego posiłku, przyznanego w ramach zadania własnego gminy lub w ramach treningu kulinarnego.

Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Zainteresowane osoby mogą uzyskać informacje:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabłudowie
  ul. Adama Mickiewicza 5
  16-060 Zabłudów
  tel: (85) 663 06 44
  e-mail: biuro@mops-zabludow.pl
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Krynickich
  Krynickie 72/2
  16-060 Zabłudów
  tel: (85) 663 08 79
  e-mail: e.wierzbicka@zabludow.pl
Powrót na początek strony