Doroczna nagroda pn. ,,Gwiozda Łowicko"

Nagrodę może otrzymać osoba fizyczna lub prawna za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej np. rzeźby, pieśni ludowej, tańca, koronkarstwa, malarstwa, garncarstwa, tkactwa, hafciarstwa, plecionkarstwa, zabawki ludowej, plastyki obrzędowej, plastyki zdobniczej, wycinankarstwa, sztuki kulinarnej, itp.

Ilustracja do artykułu wycinanka.jpg

Sztuka ludowa jest częścią składową kultury ludowej. Jej korzenie wywodzą się już z czasów kształtowania się ustroju feudalnego w średniowieczu, gdzie stanowiła dorobek grup społecznych i ułatwiała funkcjonowanie w życiu codziennym. Obecnie sztuką ludową możemy nazwać nie tylko dzieła rąk ludzkich, takich jak wzornictwo, rzeźba, haft, stroje, czy potrawy ale także pieśni ludowe i taniec. Pogłębianie i utrwalanie wiedzy na jej temat jest niezmiernie istotne dla zachowania w świadomości i pamięci narodowej przyszłych pokoleń.

 

Poprzez chęć brania czynnego udziału w tej misji uchwałą z dnia 15 lipca 2010 roku miasto Łowicz ustanowiło przyznawanie dorocznej nagrody pn. „Gwiozda Łowicko". Gwiozda jest pamiątkową tablicą ze wzorem łowickiej wycinanki, wykonaną z hartowanego szkła i wmurowaną w chodnik na Placu Starego Rynku w Łowiczu.

 

Po raz pierwszy uroczyste odsłonięcie „Gwiozd Łowickich" odbyło się 12 czerwca 2011 roku. W ten szczególny sposób zostali uhonorowani Janusz Kaźmierczak, znakomity muzyk ludowy i kawaler odznaki Gloria Artis oraz pośmiertnie Julian i Wanda Brzozowscy, twórcy prywatnego Muzeum Ludowego w Sromowie.

 

W roku ubiegłym nagrodę przyznano Janinie Kuczek - hafciarce z Gągolina Południowego, Czesławie Kaczyńskiej spod Ostrołęki - twórczyni papierowych wycinanek we wzory kurpiowskie oraz Zofii Mycka ze Strzelcewa - mistrzyni regionalnej sztuki kulinarnej. Za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury ludowej pamiątkową tablicą uhonorowany został pośmiertnie Józef Kossowski - skrzypek Zespołu Śpiewaczego Ksinzoki.

 

„Gwiozdę Łowicko" może otrzymać osoba fizyczna lub prawna za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej np. rzeźby, pieśni ludowej, tańca, koronkarstwa, malarstwa, garncarstwa, tkactwa, hafciarstwa, plecionkarstwa, zabawki ludowej, plastyki obrzędowej, plastyki zdobniczej, wycinankarstwa, sztuki kulinarnej, itp.

Powyższa nagroda przyznawana jest nie więcej niż po jednej w dwóch kategoriach: twórczości ludowej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury ludowej raz w roku.

 

Z wnioskiem o nadanie Gwiozdy mogą wystąpić osoby prawne, organizacje pozarządowe, organy jednostek samorządu terytorialnego, lokalne media, instytucje kultury, związki i stowarzyszenia społeczno-kulturalne oraz inne podmioty prowadzące działalność kulturalną.

 

Wnioski o przyznanie nagrody proszę nadsyłać na adres: Urząd Miejski w Łowiczu, Biuro ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych, pl. Stary Rynek 3, 99-400 Łowicz w terminie do 30 czerwca 2019 roku - decyduje data stempla pocztowego. Składane wnioski powinny zawierać uzasadnienie w postaci wyszczególnienia osiągnięć.

Powrót na początek strony