Harmonogram utrudnień na drodze Zabłudów-Żywkowo

Przewidywane odcinki z zakazem ruchu (DW 685)

Ilustracja do artykułu droga Olszanka.jpg

* 10.06.2019r- od Żywkowa (km 8+500) do skrzyżowania z drogami leśnymi między Żywkowem i Olszanką (km 7+000)

* 11.06.2019r- od skrzyżowania z drogami leśnymi między Żywkowem i Olszanką (km 7+000) do skrzyżowania z drogą do m. Małynka (km 5+266)

* 12.06.2019r - do skrzyżowania z drogą do m. Małynka (km 5+266) do zbiornika odparowującego po stronie prawej (km 4+000)

* 13.06.2019r- od zbiornika odparowującego po stronie prawej (km 4+000) do zakrętu za pierwszym zbiornikiem (km 2+500)

* 14.06.2019r- od zakrętu za pierwszym zbiornikiem (km 2+500) do ronda na skrzyżowaniu z drogą do m. Gnieciuki (km 1+000)

* 15.06.2019r - od ronda na skrzyżowaniu z drogą do m. Gnieciuki (km 1+000) do ronda koło Cerkwi (km 0+060) - teren m. Zabłudów

 

 

Powrót na początek strony