Nabór wniosków w ramach LGD Puszcza Knyszyńska

Nabory prowadzone są w ramach przedsięwzięć: usługi senioralne, wsparcie rodzin w społecznościach lokalnych, Infrastruktura integracji społecznej i aktywizacji zawodowej

Ilustracja do artykułu 321c1f2a.jpeg

NABÓR 1/2019 Usługi senioralne

Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska ogłasza NABÓR nr 1/2019 w ramach  przedsięwzięcia I.1.3 Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska: Usługi senioralne; Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny RPO WP, typ projektu nr 9: Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności
Planowany nabór wniosków rozpocznie się 13 maja 2019r. a zakończy 28 maja 2019r.

NABÓR 2/2019 Wsparcie rodzin w społecznościach lokalnych

Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska ogłasza NABÓR nr 2/2019 w ramach  przedsięwzięcia I.1.4 Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska: Wsparcie rodzin w społecznościach lokalnych;  Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny RPO WP, typ projektu nr 10: Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.
Planowany nabór wniosków rozpocznie się 13 maja 2019r. a zakończy 28 maja 2019r.

NABÓR 3/2019 Infrastruktura integracji społecznej i aktywizacji zawodowej

Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska ogłasza NABÓR nr 3/2019 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA I.2.1. Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska: Infrastruktura integracji społecznej i aktywizacji zawodowej, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Typ projektu nr 8 - Projekty z zakresu infrastruktury społecznej.
Planowany nabór wniosków rozpocznie się 13 maja 2019r. a zakończy 28 maja 2019r.

Załączniki

Powrót na początek strony