Program czyste powietrze - spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne z pracownikami WFOŚ w Białymstoku odbędzie się w dniu 29 września (sobota) o godzinie 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie ul. Rynek 8.

Ilustracja do artykułu czyste powietrze.jpg

W trakcie spotkania przedstawione zostana  założenia Programu oraz procedura składania wniosków.

 

Informujemy ponadto, iz w serwisie internetowym Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku pod adresem: http://wfosigw.bialystok.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze-ogloszenie-o-naborze-wnioskow,a611  zamieszczono ogłoszenie o naborze wniosków do Programu Czyste powietrze.

 

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie lub uniknięcie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych, w szczególności:

 

  • demontaż i wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe starej generacji
  • zastosowanie odnawialnych źródeł energii: kolektory słoneczne, mikroinstalacje fotowoltaiczne
  • wykonanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych, (tj. m.in. docieplenie przegród zewnętrznych i wewnętrznych, wymiana i montaż stolarki zewnętrznej, montaż i modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania  i ciepłej wody użytkowej)

 

Terminy składania wniosków:

Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony   Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Białymstoku, w  terminie 
od 19  września 2018 r. od godz. 8.00   do 30 czerwca 2027r do godz. 24.00
.

 

Powrót na początek strony