Szkolenie dla wnioskodawców inicjatyw lokalnych:

przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, ośrodków pomocy społecznej oraz innych zainteresowanych udziałem w naborach dotyczących inicjatyw społecznych w latach 2019-2020.

Ilustracja do artykułu 321c1f2a.jpeg

 

Prezes LGD Puszcza Knyszyńska Adam Kamiński zaprasza w imieniu Zarządu i Biura na szkolenie, które   odbędzie się w Supraślu – 11 września 2018r., w godzinach 12.30-14.00, w siedzibie LGD Puszcza Knyszyńska, ul. Piłsudskiego 17, 16-030 Supraśl

 

Szkolenie ma na celu prezentację założeń konkursów w zakresie inicjatyw społecznych w latach 2019-2020, w tym m.in. Programów Aktywności Lokalnej i wsparcie rodzin i opieki nad osobami zależnymi.

Tematyka: Prezentacja założeń konkursów w zakresie inicjatyw społecznych w tym m.in. Programów Aktywności Lokalnej i wsparcie rodzin i opieka nad osobami zależnymi. Rodzaje działań kwalifikowanych, lokalne kryteria oceny i wyboru projektów, warunki wsparcia IZ; projekty rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków i w oparciu o kwoty ryczałtowe.

 

3.09.2018r

Powrót na początek strony