Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców

Podjęta 30 lipca 2018r przez Radę Miejską, z inicjatywy burmistrza uchwała ma pomóc przedsiębiorcom w rozwijaniu ich działalności gospodarczej. Pomoc jest udzielana w postaci zwolnienia w podatku od nieruchomości.

Ilustracja do artykułu wspieranie-przedsiebiorczosci-2.jpg

Grafika pochodzi z serwisu NIK http://www.nik.gov.pl/najnowsze-informacje-o-wynikach-kontroli/gminy-nie-pomagaja-inwestorom.html


Warunki zwolnienia z podatku

Ze zwolnienia mogą skorzystać wszyscy przedsiębiorcy, którzy złożą stosowny wniosek i wzniosą nową inwestycję. Rozumie się przez to wzniesienie nowego budynku od podstaw, budowli lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Ze zwolnienia mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy nie zalegają z zapłatą zobowiązań wobec gminy Zabłudów.

Pomoc de minimis nie może przekroczyć kwoty 200 tys. euro w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych liczonych od dnia złożenia wniosku.

Dla podmiotów działających w sektorze transportu drogowego towarów, pułap ten nie może przekroczyć kwoty 100 tys. euro.

Zwolnienie przysługuje od stycznia roku następującego po roku, w którym nowa inwestycja została oddana do użytkowania.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługuje przez okres od 4 miesięcy do 24 miesięcy, w zależności od poniesionych nakładów inwestycyjnych pod warunkiem  prowadzenie przez podmiot zwolniony działalności  gospodarczej przez okres 3 lat od daty zakończenia zwolnienia.

 

Okres zwolnienia jest uzależniony od poniesionych nakładów inwestycyjnych na budowę nowych budynków, budowli lub ich części  i przysługuje przedsiębiorcy przez:

  • 4 miesiące, jeżeli nakłady finansowe na nową inwestycję przekroczyły 50.000.000 zł netto,
  • 8 miesięcy, jeżeli nakłady finansowe na nową inwestycję mieszczą się w przedziale powyżej 25.000.000 zł nie więcej niż 50.000.000 zł netto,
  • 12 miesięcy, jeżeli nakłady finansowe na nową inwestycję mieszczą się w przedziale powyżej 5.000.000 zł nie więcej niż 25.000.000 zł netto,
  • 18 miesięcy, jeżeli nakłady finansowe na nową inwestycję mieszczą się w przedziale powyżej 1.000.000 zł nie więcej niż 5.000.000 zł netto,
  • 24 miesiące, jeżeli nakłady finansowe na nową inwestycję mieszczą się w przedziale powyżej 500.000 zł nie więcej niż 1.000.000 zł netto.

 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udzialania pomocy przedstawiono w załączonej poniżej uchwale.

 

JJ

Załączniki

  • Uchwała o pomocy de minimis 100,5 KB

    + druk zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy de minimis w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości

Poleć innym:

Menu

Powrót na początek strony