Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w spisie wyborców

SPISY WYBORCÓW Gminy Zabłudów będą udostępnione w dniach od 1 do 12 października 2018r, w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Zabłudowie ul. Rynek 8 p. 1-6 (parter), w godzinach pracy Urzędu.

Ilustracja do artykułu rejestr wyborców.jpg

Sprawdź, czy Twoje nazwisko zostało umieszczone w spisie wyborców

Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje na pisemny wniosek wyborcy i polega na udzieleniu informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu, albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców.

Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

 

Podstawa prawna: art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. 2015 poz. 5

 

 

Powrót na początek strony