Z powodu upałów Urząd pracuje krócej

Urząd Miejski w Zabłudowie będzie nieczynny: od do 14.30 w środę i od 14.00 w czwartek i piątek.

Ilustracja do artykułu DSC_0357.jpg

ZARZĄDZENIE NR Or.120.30.2019

BURMISTRZA ZABŁUDOWA

z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie skrócenia czasu pracy w okresie upałów

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506.), art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040) oraz § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

§1. W związku z upałami wprowadzam skrócony czas pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Zabłudowie w okresie od dnia 12 czerwca 2019 r. do dnia 14 czerwca 2019 r.

§2. Urząd Miejski w Zabłudowie w dniach od dnia 12 czerwca 2019 r. do dnia 14 czerwca 2019 r. będzie czynny w następujących godzinach:

a) 12 czerwca 2019 r. od 8:30 do 14:30

b) 13-14 czerwca 2019 r. od godz. 7.00 do godz. 14.00

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Powrót na początek strony