Zdniem 1 stycznia 2018 r. ZUS upraszcza sposób dokonywania płatności (e-Składka)

Od wskazanego dnia będziesz przykazywał wszystkie składki na jeden, indywidualny numer rachunku składkowego. Jednym przelewem opłacisz składki na: • ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), • ubezpieczenie zdrowotne, • Fundusz Pracy, • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, • Fundusz Emerytur Pomostowych. W przelewie nie będziesz podawać jakie składki i za jaki okres opłacasz. ZUS każdą wpłatę podzieli proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Informację o numerze indywidualnego rachunku składkowego dostaniesz z ZUS listem poleconym do końca grudnia 2017 r.

Ilustracja do artykułu zus.jpg

Czy wiesz, że z dniem 1 stycznia 2018 r. ZUS upraszcza sposób dokonywania płatności (e-Składka)?

 

Od wskazanego dnia będziesz przykazywał wszystkie składki na jeden, indywidualny numer rachunku składkowego. Jednym przelewem opłacisz składki na:

  • ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe),
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • Fundusz Pracy,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • Fundusz Emerytur Pomostowych.

W przelewie nie będziesz podawać jakie składki i za jaki okres opłacasz. ZUS każdą wpłatę  podzieli proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze.

Informację  o numerze indywidualnego rachunku składkowego dostaniesz z ZUS listem poleconym do końca grudnia 2017 r.

A jeśli we wskazanym terminie nie otrzymasz informacji o numerze rachunku składkowego albo zgubisz list, zgłoś się do ZUS albo zadzwoń do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (nr tel. 22 560 16 00).

 

Jeśli nie będziesz znał numeru rachunku składkowego, to od 1 stycznia 2018 r. nie będziesz miał możliwości opłacenia składek. Dotychczasowe rachunki będą zamknięte.

 

Jeśli będziesz miał długi składkowe, to wpłata w pierwszej kolejności pokryje najstarszą zaległość. Opłacenie składek w niepełnej wysokości lub po terminie może mieć wpływ na prawo do zasiłku chorobowego lub prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeśli masz  problemy finansowe i nie jesteś w stanie w całości spłacić zaległych składek, to powinieneś wystąpić do ZUS o podpisanie układu ratalnego. Taka umowa zapewni Ci objęcie ubezpieczeniem chorobowym i prawo do świadczeń.

 

Więcej informacji na temat e-Składki uzyskasz podczas szkolenia lub znajdziesz na stronie www.zus.pl/eskladka.

 

Zapraszam do wzięcia udziału w szkoleniach/seminariach, które prowadzone będą równocześnie w trzech terenowych jednostkach organizacyjnych Oddziału ZUS w Białymstoku:

  1. w Białymstoku, ul. Młynowa 29 w budynku B, sala 302 (III piętro),

Zapisy prowadzi: Pani Ewa Nowak, tel.: (085) 74-86-698

  1. w Suwałkach, ul. 1 Maja 33, sala 208 (II piętro),

Zapisy prowadzi: Pani Aneta Klekowiecka, tel.: (087) 56-52-770

  1. w Zambrowie, ul. Fabryczna 3a, sala 130 (I piętro),

Zapisy prowadzi: Pani Mirella Przekwas, tel.: (086) 271-33-39 wew. 215

Terminy najbliższych szkoleń to: 20, 23, 27, 30 października br. Harmonogram szkoleń dostępny jest także na stronie: http://www.zus.pl/o-zus/kalendarium/szkolenia. Proszę w polu Miejscowość wybrać jedną z w/w miejscowości.

 

Powrót na początek strony