Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

Głównym celem ośrodka jest pomoc pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw oraz złagodzenie skutków przestępstwa. Każda sprawa jest oceniana indywidualnie.

Ilustracja do artykułu ofiary_przestępstw-414x420.jpg

Szanowni Państwo,

 

Towarzystwo Amicus informuje, iż Ministerstwo Sprawiedliwości, działające jako dysponent Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, powierzyło nam prowadzenie w latach 2019-2021:

Okręgowego Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwemw Białymstoku

Ośrodek zapewnia ofiarom i świadkom przestępstw oraz członkom ich rodzin  nieodpłatnie :

 1. Pomoc prawną, alternatywne metody rozwiązywania konfliktów,
 2. Pomoc psychologiczną, psychiatryczną, terapeutyczną,
 3. Pomoc tłumacza, w tym tłumacza migowego,
 4. Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz wyrobów medycznych,
 5. Pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych,
 6. Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
 7. Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,
 8. Pokrywanie kosztów organizacji oraz uczestnictwa w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 9. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
 10. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania i opieki nad dziećmi, w tym w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminę,
 11. Finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego lub wyjazdu osoby uprawnionej wraz z małoletnim,
 12. Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z uzyskiwaniem pomocy.

 

Jesteśmy do dyspozycji :

 • całodobowy telefon do pracownika pierwszego kontaktu: + 48 697 697 205.
 • Adres Ośrodka: Białystok ul. Brukowa 28/8 – godziny przyjęć :  
  poniedziałek – 13.00-20.00,
  wtorek-piątek – 8.00-15.00,
  sobota- 9.00-13.00
 • E-mail: pomagamy@ta.org.pl

 

 

                                                                                                  

Powrót na początek strony