Szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy

Wniosek należy złożyć niezwłocznie po wystąpieniu szkód, w terminie umożliwiającym komisji lustrację i ocenę rosnących na polu upraw.

Ilustracja do artykułu BANER SUSZA.jpg

Burmistrz Zabłudowa informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku suszy w 2019 r.

Wnioski dostępne są w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie, w pokoju Nr 215 oraz na stronie internetowej urzędu gminy.

W celu ustalenia średniego procentu  obniżenia rocznej produkcji w gospodarstwie zgłaszający będzie musiał podać we wniosku uprawy, w których wystąpiły szkody oraz wszystkie pozostałe inne uprawy – w oparciu o powierzchnię upraw wykazaną przez rolnika we wniosku  o przyznanie płatności na rok 2019. (każdą powierzchnię uszkodzoną należy wykazać oddzielnie z uwzględnieniem działek rolnych)

Ponadto rolnicy prowadzący produkcję zwierzęcą zobowiązani są do podania  - szczegółowego wykazu produkcji zwierzęcej towarowej.

 

Szczegółowe informacje na temat zasięgu suszy oraz zagrożonych upraw dostępne są w serwisie Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach http://www.susza.iung.pulawy.pl/komentarz/

Powrót na początek strony