Kolektory słoneczne / instalacje fotowoltaiczne w Gminie Zabłudów

Warunkiem zgłoszenia się do projektu jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa. Deklaracje należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie w pokoju 106 (sekretariat) w terminie do dnia 27.12.2019 r.

Ilustracja do artykułu images.jpg

Burmistrz Zabłudowa informuje, iż Gmina Zabłudów zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie na realizację projektu w ramach Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. W tym celu prowadzony jest nabór deklaracji osób zainteresowanych montażem instalacji fotowoltaicznych i/lub kolektorów słonecznych na budynkach indywidualnych gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Zabłudów.

Warunkiem zgłoszenia się do projektu jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa, która dostępna jest poniżej oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.

Deklaracje należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie w pokoju 106 (sekretariat) w terminie do dnia 27.12.2019 r.

Dodatkowych informacji można uzyskać w pokoju 204 i 205, telefonicznie pod numerem telefonu: (85) 718 81 00 w. 35 i 40.

 

Burmistrz Zabłudowa

/-/ Adam Tomanek

Powrót na początek strony