Dofinansowanie do montażu przydomowych oczyszczalni ścieków

Wnioskodawca na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków może uzyskać dotację w wysokości do 50% poniesionych i udokumentowanych kosztów brutto, ale nie więcej niż 5.000zł.

Ilustracja do artykułu oczyszczalnia.jpg

Wszystkich mieszkańców gminy informujemy o uruchomieniu funduszu gminnego na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji na podstawie złożonego wniosku.

 

Wnioskodawca tylko jednokrotnie może uzyskać dofinansowanie, na podstawie umowy zawartej przed rozpoczęciem budowy oczyszczalni.

Dotacją mogą być objęte jedynie nieruchomości z istniejącą zabudową mieszkaniową, nie mające dostępu do gminnej sieci kanalizacyjnej. W przypadku wyposażenia nieruchomości w bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe, warunkiem otrzymania dotacji jest jego likwidacja. Budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni musi spełniać wymogi zawarte w obowiązujących przepisach prawa.

 

Ilość rozpatrywanych wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni z budżetu gminy będzie ograniczona. Dotacje przyznawane będą według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy na dany rok.

Wnioski wraz z załącznikami będą przyjmowane do 30 października danego roku.

 

Szczegółowy regulamin i odpowiednie formularze dotyczące dotacji w załączeniu.

Dodatkowe informacje telefoniczne uzyskać można pod nr tel. 85-7188669 oraz 85-7188100 w.37

Burmistrz Zabłudowa

 

 

Imieniny

pt, 30 lipca 2021, imieniny: Julity, Piotra, Aldony
Powrót na początek strony